2022. január 06. 7:00

Befolyásolta-e a Covid–19-járvány a kriptovaluták kereskedési volumene és hozamvolatilitása közötti kapcsolatot?

Jelen tanulmányban azt vizsgáltuk, hogy a Covid–19-járvány, amely a világra 2020 elejétől hatással van, befolyásolta-e a kriptovaluta-piac hozamvolatilitása és kereskedési volumene közötti kapcsolatot. A vizsgálat empirikus részében 40 kriptovalutát elemeztünk. Az adatokat két különböző, a járvány előtti és közbeni időszakra osztottuk. A Garman és Klass (1980), valamint Rogers és Satchell (1991) által kidolgozott két alternatív becslőfüggvényt használtuk a kriptovaluták hozamvolatilitásának mérésére. Az oksági és egyidejű korrelációs elemzések alapján megállapítottuk, hogy a járványt megelőző időszakban a kriptovaluták piacára vonatkozóan a szekvenciális információérkezési hipotézis volt érvényes. A járványidőszakban a szekvenciális információérkezési hipotézis érvényét vesztette, és átadta helyét az eloszlási hipotézis keverékének. (Pénzügyi Szemle 2021/4.)

Serkan Samut - Rahmi Yamak 

A 2019 végén felbukkanó és 2020 első negyedévétől az egész világot érintő koronavírus miatt számos országban szinte teljesen leállt a gazdasági tevékenység. A Covid–19-járvány következtében a befektetők a többi hagyományos befektetési eszköz helyett többnyire az USD-t, aranyat és kriptovalutákat részesítették előnyben.

A napi kereskedési volumen 2020 folyamán átlagosan megduplázódott, különösen a kriptovaluta-piacon. A kriptovaluták piacának ezen fejlődése azt mutatja, hogy a hagyományos befektetési eszközökkel ellentétben a kriptovalutákra pozitív hatással volt a hoszszan tartó, országos karantén. Ezen eredmény legfontosabb tényezője kétségtelenül az, hogy ezek a valuták teljes mértékben digitálisak, és a nap 24 órájában, a hét minden napján lehet velük kereskedni. Habár a kriptovaluták piacát a kereskedési volumen és a hozam tekintetében pozitívan befolyásolta a járvány, nem ismert, hogy a járvány erre a piacra vonatkozóan megváltoztatta-e a kereskedési volumen és a hozamvolatilitás közötti oksági kapcsolatot. A két változó közötti oksági kapcsolat iránya és súlyossága lényeges információkat szolgáltat a kriptovaluta-piac szerkezetéről és hatékonyságáról. Ezért annak érdekében, hogy megjósolhassuk a kriptovaluták piacának jövőjét, fontos tudni, hogy a járvány előtt kialakult kriptovaluta-piaci struktúra továbbra is fennmarad-e a járvány ideje alatt.

Jelen tanulmányban azt vizsgáltuk, hogy a hozamvolatilitás és a kereskedési volumen közötti korreláció és lehetséges oksági kapcsolat alapján a Covid–19-járvány hatással van-e a kriptovaluta-piac szerkezetére. Ennek kapcsán a kriptovaluta-piacról 40 kriptovalutát választottunk ki. Az elemzett időszak 2018. szeptember 1-től 2021. április 30-ig tart. A járvány hatásainak megfigyelése érdekében az adatállományt két időszakra bontottuk. Az első alidőszak 2018. szeptember 1-től 2019. december 31-ig tart, ezt neveztük el a járvány előtti időszaknak. A második a 2020. január 1-től 2021. április 30-ig tartó időszakot foglalja magában, ezt pedig járványidőszaknak neveztük el. A kriptovalutákat továbbá 4 különböző kategóriába soroltuk aszerint, hogy folyamatban van-e bányászat, valamint van-e kínálati korlát. Az elemzés során a hozamvolatilitási sorozatokat a kriptovaluták napi nyitó, záró, legalacsonyabb és legmagasabb árfolyama alapján Garman- és Klass-, valamint Rogers- és Satchell-módszerével alkottuk meg. A volatilitási sorozat és a kereskedés volumen közötti korrelációt a Pearson lineáris korrelációs együttható segítségével számítottuk ki. Az oksági kapcsolatot a Grangerféle oksági vizsgálattal elemeztük a VAR- és a Toda–Yamamoto-módszer szerint.

abra_belso


A lineáris korrelációs együttható eredményei alapján a járványidőszakban megerősödött az eloszlási hipotézis keveréke, amely az aktív bányászati tevékenységű kriptovaluták esetében a járvány előtti időszakra érvényes. Egyrészt az inaktív bányászati tevékenységű kriptovalutáknál azt láttuk, hogy az eloszlási hipotézis keveréke mindkét időszakra érvényes, és nincs nagy különbség a két időszak között. Másrészt az oksági kapcsolat vizsgálatánál megfigyeltük, hogy az eloszlási hipotézis keverékének hatása a járványidőszakban fokozódott. Ez az emelkedés azonban nem olyan szignifikáns, mint a lineáris korrelációs együttható esetében tapasztalt. A legszignifikánsabb növekedést azoknál a kriptovalutáknál tapasztaltuk, amelyeknél folyik bányászat, de a felső kínálati korlát nem biztos. A korrelációs együttható eredményei szerint a szekvenciális információérkezési hipotézis a járvány előtti időszakhoz képest a járványidőszak alatt kevesebb kriptovalutára érvényes. Ez a megállapítás nem függ a bányászati tevékenységtől és a felső kínálati korláttól, ráadásul az oksági vizsgálatokon is kimutatható, kivéve azon kriptovaluták esetében, amelyeknél nem folyik bányászat és nincs felső kínálati korlát.

Általánosságban elmondható, hogy a járvány előtti időszakban a kriptovaluták piacán domináns szekvenciális információérkezési hipotézis a járvány alatt elvesztette hatékonyságát, és felváltotta az eloszlási hipotézis keveréke. Egy ilyen eredmény egyfelől annak tudható be, hogy a kriptovaluták piacára nagy számban léptek be új befektetők, különösen a járványidőszakban, másfelől pedig megemelkedett a kriptovaluták napi kereskedési volumene. A kriptovaluták piacát illetően egy másik ok, amiért az eloszlási hipotézis keveréke a járvány alatt érvényes, feltehetően nem más, mint a karantén bevezetése szerte a világon. Mivel az emberek több időt töltöttek otthon, szabad idejükben a kriptovalutákkal tudtak foglalkozni, amelyek inkább technológiai befektetési eszközök, és nem hagyományos befektetési eszközök. A kriptovaluta-piacra belépő összes új információ tehát – a járvány előtti időszakkal ellentétben – megteremtette a lehetőséget arra, hogy a befektetőket gyorsan és egyidejűleg lehessen elérni. Megbízhatóbb általánosítások megalkotása érdekében azonban szükség lehet a járvány után megismételni jelen tanulmányt. A jövőbeni kutatások számára ezért javasoljuk a szóban forgó hipotézisek keretein belül újraelemezni a hozamvolatilitás és a kereskedési volumen közötti kapcsolatot ugyanazon kriptovalutákra vonatkozóan.Serkan Samut a Karadeniz Technical University egyetemi tanára, Rahmi Yamak a Karadeniz Technical University egyetemi tanára

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.