2021. augusztus 17. 8:00

Bizonytalan környezet – kiszámítható adó- és járulékpolitikai intézkedések

A COVID-19 járvány miatti helyzet kezelésének lényeges elemét képezték az adó- és járulékpolitika körébe tartozó intézkedések – erre a következtetésre jutott az Állami Számvevőszék hamarosan nyilvánosságra hozandó elemzése. A családok és a munkavállalás támogatása, az élőmunka és a vállalkozások terheinek mérséklése, a gazdaság fehérítése, az adórendszer egyszerűsítése, átláthatóságának javítása, illetve az adóadminisztrációs terhek csökkentése a COVID-19 járvány kitörését követő veszélyhelyzetben is folytatódtak, sőt több, ezekhez alapvetően illeszkedő új intézkedés is született. Elemzésében az Állami Számvevőszék a költségvetési politika COVID-19 járvány alatti alakulását, kiemelten az ÁFA és az SZJA politikát elemzi. Háromrészes cikksorozatunk a hamarosan megjelenő elemzésből mutat be meghatározó területeket. Ennek keretében jelen cikkünk a 2019-2020. év főbb adó- és járulékpolitikai intézkedéseit mutatja be.

Az Állami Számvevőszék hamarosan nyilvánosságra hozza „A költségvetési politika COVID-19 járvány alatti alakulása, különös tekintettel az ÁFA és az SZJA politikára” című elemzését, amelyben az ÁSZ elemzői többek között az adó- és járulékpolitika COVID-19 járvány alatt meghozott intézkedéseit vizsgálták.

A COVID-19 járvány miatti helyzet kezeléséhez kapcsolódó eszközrendszernek, a támogatások és a különféle szabályozások mellett lényeges elemét képezték az adó- és járulékpolitika körébe tartozó intézkedések. Ezek beletartoztak a válsághelyzet kezelésére szolgáló – korábbi cikkünkben már bemutatott – intézkedéstípusok rendszerébe és illeszkedtek azok alapvető céljaihoz.

 A központi költségvetés bevételi oldalát a járványt közvetlenül megelőzően és annak első évében meghatározó főbb adó- és járulékpolitikai intézkedésekről az alábbi táblázat ad áttekintést.

 

abra_belso_600 

Forrás: ÁSZ szerkesztés

 

A táblázatból kitűnik, hogy a járványhelyzet kezelése az adó- és járulékpolitikában is prioritással érvényesítendő céllá vált, ami a korábbi évekhez képest nagyobb számú intézkedést tett szükségessé.

További lényeges– a COVID-19 járvánnyal összefüggő intézkedéstípusok körébe nem tartozó – egyéb változások is voltak 2020-ban: július 1-től a munkát terhelő egyéni járulékok egyszerűsödtek (egységes társadalombiztosítási járulék), valamint az online számla adatszolgáltatási kötelezettség is kiterjesztésre került.

Az adó- és járulékpolitika a válság ideje alatt is következetesen érvényesítette a korábban kialakított alapvető szempontokat, célkitűzéseket:

  • A családok és a munkavállalás támogatása, az élőmunka és a vállalkozások terheinek mérséklése, a foglalkoztatás-, beruházás- és növekedésösztönzés, illetve a feketegazdaság visszaszorítását a megelőző években következetes intézkedésekkel megcélzó rendszer további kiépítése, erősítése;
  • Az adórendszer egyszerűsítésének és átláthatóságának folyamatos javítása;
  • Az adóeljárásban az adminisztrációs terhek további csökkentése, az adómorál, az adózók és az adóhatóság kapcsolatrendszerének javítása, továbbá az együttműködés és az önkéntes jogkövetés fokozott ösztönzése.

Az elemzés bemutatja, hogy a központi költségvetés adó- és járulékbevételeinek együttesen mintegy kétharmadát kitevő általános forgalmi adóból és személyi jövedelemadóból származó költségvetési bevételek a válsággal sújtott 2020-as évben is növekedni tudtak, ugyanakkor a két adónem bevételi összegeinek – a korábbi években tapasztalt, a gazdasági növekedéssel párhuzamos, jelentős mértékű – növekedési üteme megtört.

Az ÁSZ elemzői az intézkedések tekintetében rámutatnak, hogy a COVID-19 járvány előtti évben az adó- és járulékszabályok kapcsán végrehajtott változtatások következetesen illeszkedtek a hosszabb távra irányadó alapvető szempontokhoz, célkitűzésekhez. A családok és a munkavállalás támogatása, az élőmunka és a vállalkozások terheinek mérséklése, a gazdaság fehérítése, az adórendszer egyszerűsítése, átláthatóságának javítása, illetve az adóadminisztrációs terhek csökkentése a COVID-19 járvány kitörését követő veszélyhelyzetben is folytatódtak, sőt több, ezekhez alapvetően illeszkedő, új intézkedés is született.

Az Állami Számvevőszéki elemzései ide kattintva érhetők el.