2021. október 01. 7:00

Ez történt 2021 szeptemberében

Szeptemberben megjelent a Pénzügyi Szemle legújabb száma, melynek fókuszában az új hatások a lakossági pénzügyekben állnak. A hónap során bemutattuk az Állami számvevőszék építőiparról, valamint az állam digitális fejlettségének méréséről készített elemzését. Mindezeken túl bemutattuk a „Pénzügyi kultúra kutatások” munkacsoport munkáját, illetve az iránytű a pénzügyekhez tankönyv legújabb kiadását. 

Fókuszban: Új hatások a lakossági pénzügyekben - Megjelent a Pénzügyi Szemle 2021/3-as száma
Az új lapszám fókuszában az új hatások a lakossági pénzügyekben állnak. Megismerhetjük a lakosság zöld és pénzügyi ismereteinek és attitűdjeinek összefüggéseit, a magyar személyi jövedelemadó-rendszerek összetételére vonatkozó egyszerűsítési lehetőségeket, valamint a hazai felsőoktatásban tanuló, gazdasági képzésre járó hallgatók pénzügyi kultúráját. Tanulmányainkban a vállalatirányítás és a kreatív számvitel között kapcsolattal, valamint a központi szerződő felek és klíringházak letétszámítási módszereinek összehasonlításával ismerkedhetünk meg. Ezen kívül a jutalomalapú crowdfunding tapasztalatokról Kenyában, valamint az ESG információk az európai bankok pénzügyi stabilitásához nyújtott hozzájárulásáról olvashatnak az érdeklődők. Szakirodalmi szemléinkben betekinthetünk az integritásmenedzsment, valamint a bankszektor jogi és pénzügyi világába.

Bajnai Zsuzsanna - Kakas Sándor: Az állam digitális fejlettségének mérése – az EU, az USA, az ENSZ és az OECD által alkalmazott módszerek, mutatószámok
Magyarország a 2020. évben publikált és széles körben ismertté vált Digital Economy and Society Index (DESI) – a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató alapján – amely első szinten öt fő dimenzió mentén értékeli az egyes tagállamok digitális teljesítményét; internethez való hozzáférés (összekapcsoltság), humán tőke (digitális készségek), internethasználat, digitális technológiák integráltsága, valamint a digitális közszolgáltatások – a 21. helyet foglalta el az uniós tagállamok ragsorában. Ez a helyezés az előző évekhez képest (2018-2019. évek 22. hely) javulást mutat, azonban az ország továbbra is a rangsor utolsó negyedében helyezkedett el.

A jó tervezés az alapja mindennek? - Beruházásokról nemzetközi kitekintéssel
Magyarországon jelenleg is számos beruházás zajlik, így nem meglepő, hogy a Pénzügyminisztérium honlapján található információk szerint a beruházások volumene 2021. második negyedévében elérte a 2760 milliárd Ft-ot. Ez pedig azt jelenti, hogy a tavalyi év második negyedévéhez képest idén már 10,8%-kal több beruházás valósult meg hazánkban. Aki a beruházások világában jártas, vagy maga is kezdett már hasonló projektbe, az bizonyára tudja, hogy a rendkívül komplex folyamat egyik legnehezebb része a beruházás megtervezése, főként, ami a költségeket és a határidőket illeti. A kezdetben kikalkulált összeg ugyanis sokszor nem felel meg a végén realizált kiadásnak, az előre meghatározott határidők pedig sok esetben heteket vagy akár hónapokat is csúszhatnak. Vajon magyar sajátosság ez? Nemzetközi kitekintésünkből azt látszik, hogy egyáltalán nem.

„Pénzügyi kultúra kutatások” munkacsoport
Hazánk jólétének és pénzügyi biztonságának, versenyképességének előmozdításához és megerősítéséhez elengedhetetlen, hogy mérsékeljük azokat a nemzetgazdasági kockázatokat, amelyek az állampolgárok nem kellően megalapozott, illetve esetlegesen félrevezetésen alapuló pénzügyi döntéseiből erednek. Az egyre komplexebb pénzügyi termékek és szolgáltatások megértéséhez, a kockázatok számszerűsítéséhez, de általában a saját igények megfogalmazásához is átfogó pénzügyi ismeretekre lenne szükség. Mivel a pénzügyi kultúra fejlesztése minden gazdasági szereplő együttes érdeke, számos szervezet indított programokat. Ezek eredményességét, a pénzügyi kultúra fejlesztésének helyzetét mérik a Metropolitan Egyetem kutatói és tudományos szakmai partnerei. 

Megjelent az iránytű a pénzügyekhez tankönyv legújabb kiadása
Megjelent és az induló tanévre még ingyenesen rendelhető a Pénziránytű Alapítvány, Iránytű a pénzügyekhez című tankönyvének legújabb, aktualizált kiadása kiterjesztett valóság (AR) megoldásokkal. A tankönyv kiegészítéseként elkészült a technikumokban kötelező pénzügyi és vállalkozói ismeretek tantárgy vállalkozói fejezetekkel kibővített e-learning tananyaga is.

Elemzés az építőipar piacszerkezetéről
A legfrissebb elemzése bemutatja az építőipar szektor piacszerkezetét, a kormányzati szakpolitikák változásának hatását az építőipar teljesítményére nézve a 2017. évtől kezdődően. Az elemzés feltérképezte azt is, hogy az iparágban feltárt versenyjogi esetek állapítottak-e meg verseny korlátozást. A nagyberuházások arányainak áttekintése átvezetett a közbeszerzések során érvényesíthető szempontok vizsgálatára. Az elemzés a témában nyilvánosan elérhető, valamint közreműködő szervezetek által rendelkezésre bocsátott adatokat használt fel.