2022. június 30. 8:00

Ez történt 2022 júniusában

Júniusban megjelent a Pénzügyi Szemle legújabb száma, emellett bemutattuk az ÁSZ önkormányzati intézmények integritásáról késztett elemzését, a fenntarthatósági célok elérése érdekében hozott intézkedések ellenőrzéseit, valamint Botos Katalin a dollár világvaluta szerepéről írt elemzését, továbbá beszámoltunk a Pénzügy Szemle szerkesztőbizottságának bővüléséről.

Fókuszban a fenntarthatóság kihívásai - Megjelent a Pénzügyi Szemle 2022/2-es száma
Az új lapszám fókuszában a fenntarthatóság kihívásai állnak. Fókusztanulmányaikból megismerhetjük a hazai versenyképesség további erősítésének lehetőségeit, a kínai szuverénhitelezésben megfigyelhető legújabb tendenciákat, valamint a nem pénzügyi ESG-jelentések európai gyakorlatát. Tanulmányainkban olvashatunk a feltörekvő piaci szuverén felár megemelkedéséről a Covid-19 utáni világgazdaságban, valamint az eszközvásárlások, pénzmennyiség és az infláció kapcsolatáról a 2007 és 2022 közötti időszakban a Federal Reserve példáján keresztül. Ezen kívül a kriptovaluták árfolyamának alakulása, valamint az adóamnesztia elméleti és empirikus kutatása is megjelenik a legújabb lapszámban. Terítéken lesz még a banki kockázatkezelés pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzését szolgáló gépi tanulási modellek és alkalmazott algoritmusok.

Az önkormányzati intézmények integritásának ellenőrzése és az arról készített elemzés összefoglaló eredményei
Az ÁSZ folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi az önkormányzati alrendszert. Ennek keretében 2020-ban összesen 3197 önkormányzat és a gazdálkodási feladataikat ellátó 1284 hivatal integritását, 2021-ben pedig az önkormányzatok és a társulások irányítása alá tartozó, összesen 3932 intézmény integritását ellenőrizte. A monitoring típusú ellenőrzések helyzetképet adtak az önkormányzati alrendszer egészére vonatkozóan az alapvető integritási kontrollok állapotáról, rávilágítottak az integritási kontrollok kiépítettségének helyzetére, ezért az ellenőrzések eredményei alkalmasak voltak az összehasonlító értékelésre. Az elemzés fókuszában az ellenőrzések során feltárt eredmények, tapasztalatok kapcsolatainak statisztikai módszerekkel történő vizsgálata állt.

Kiemelt ellenőrzési, elemzési célunk a fenntartható fejlődés támogatása
A fenntartható fejlődés elvek érvényesülése  biztosítják azt a keretrendszert, melyre gazdasági és társadalmi rendszereink hosszú távú stabilitását alapozhatjuk, ezáltal garantálva a biztonságot, jólétet, valamint a természetes és egészséges környezett megőrzését a jövő nemzedékek számára. Az ENSZ 2015. évi  közgyűlésén a 193 tagállam – köztük Magyarország is – elkötelezte magát a közösen meghatározott 17 fenntarthatósági fejlődési cél mellett. A magyar országgyűlés az Alaptörvényben és egyéb jogszabályokban is megerősítette ezen elköteleződést. Az országok – így Hazánk is -  2030-as határidővel vállalták, hogy a közösen elfogadott célok mentén, adekvát intézkedéseken, programokon keresztül számottevő javulást érnek el. Ennek méréséhez a célkitűzések mögött álló indikátorok jelentenek viszonyítási alapot. Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés garantőr szerveként az elmúlt években nyomon követte, ellenőrizte, elemezte, értékelte az előrehaladás érdekében hozott intézkedéseket, stratégiai dokumentumokat, ezáltal támogatva a  fenntarthatósági célok megvalósítását.

Botos Katalin: Világvaluta-szerep változóban? Nemzeti valuta világvaluta-szerepben?
A világvaluta: a dollár. Triffin-dilemmaként ismeri azt a kérdést a pénzügyi szakma, hogy hogyan töltheti be egy nemzeti valuta a világvaluta szerepet. A szerző 1983-ban megjelent „Pénz-nemzetközi pénz” című munkájában részletesen foglalkozik is vele, elemzi az SDR-t, amelyet 1969-ben az IMF szerződés első módosításával nemzetközi valutaként próbáltak meg létrehozni. A cél az volt, hogy kiküszöböljék azt az ellentmondást, amely szerint, ha az USA képes betölteni a világkereskedelem és a nemzetközi pénzügyek világvaluta igényét, egyre gyengébb versenyképességről tesz tanúságot. Kereskedelmi, fizetési mérlege folyamatosan passzív lesz. Ez a Triffin-dilemma lényege. 

Új tagokkal bővült a Pénzügy Szemle szerkesztőbizottsága
Az Állami Számvevőszék Pénzügyi Szemle közpénzügyi szakfolyóiratának szerkesztőbizottsága három új taggal bővült. Domokos László szerkesztőbizottsági elnök 2022. május 30-án ünnepélyes keretek között átnyújtotta szerkesztőbizottsági kinevezési okiratát Halmai Péternek, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanárának; Zéman Zoltánnak, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem egyetemi tanárának; valamint Kutasi Gábornak, az Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensének.