2021. június 14. 8:00

Hiteles és megbízható adatok a nemzeti adatvagyon szolgálatában

Az elemzés fókuszában az állt, hogy a nemzeti adatvagyonnal való hatékony gazdálkodást mennyiben támogatja a közadatok felhasználását érintő hazai szabályozási keretrendszer, valamint a nemzeti adatvagyon részét képező közadatok egyáltalán hitelesnek és megbízhatónak tekinthetők-e, ezáltal stabil támaszául szolgálnak, avagy sem, a közszféra digitalizációs és mesterségesintelligencia-alapú fejlesztéseit szolgáló törekvésekhez. Az elemzés bemutatja, hogy a nemzeti adatvagyon vonatkozásában miért bír kiemelt jelentőséggel a hiteles és megbízható adatok rendelkezésre állása. Ennek alátámasztásául ismerteti az adatvagyon felhasználásának különböző szintjeit, a mesterséges intelligencia alkalmazásának közszférabeli szerepét, valamint a közadatok hitelességének, illetve megbízhatóságának jelentőségét, kockázatait és kihívásait mind adatvédelmi, mind közpénzügyi szempontból. A bemeneti adatok pontatlansága, megbízhatatlansága ugyanis a megfelelő algoritmus alkalmazása esetén is predesztinálja a hibás eredménytermékek (következtetés, döntés) létrehozását, amely akár közvetlen anyagi kárt is okozhat, mind az állampolgárok, mind az állam számára. Az elemzés szerzői ezért felvetik, hogy paradigmaváltásra van szükség a közszféra adatainak hatékony felhasználását célzó stratégiákban, azon alapvető előfeltétel rögzítésének szükségességével, hogy a nemzeti adatvagyonnak megbízható és hiteles adatokon kell alapulnia. (Pénzügyi Szemle 2021/1. Különszám)

Pálmai Gergely - Csernyák Szabolcs - Erdélyi Zoltán

A közszférában kezelt adatok mesterségesintelligencia-technológiával történő felhasználásának támogatása középpontjában a nemzeti adatvagyon adatainak mind hatékonyabb felhasználása áll. A közszféra adataiban rejlő potenciált az Európai Unió is felismerte, hiszen a hatékonysági szempontok érvényesülése érdekében meghirdetett nyíltadat-stratégiájának egyik célja, hogy a közigazgatási szervek ezidáig kihasználatlan közadat állományai másodlagos, akár piaci alapú felhasználhatóságát lehetővé tegye. Ezzel összhangban, az Unió adatgazdaság-kiépítési stratégiája, valamint mesterségesintelligencia-stratégiája is többek között a mesterséges intelligencia alkalmazása számára nélkülözhetetlen adatok minél szélesebb körű hozzáférésének elősegítését és hatékony felhasználását célozzák.

Mindezek ellenére kevesebb szó esik arról, hogy bármilyen hatékonysági kérdést megelőzően a mesterséges intelligencia alkalmazását érintő stratégiai célok eléréséhez elsődlegesen megbízható és hiteles adatokra van szükség. A közszférában kezelt adatok integritása, a digitális gazdaság fejlődése és a mesterségesintelligencia-fejlesztések szempontjából is elengedhetetlen, hogy a nemzeti adatvagyon biztos alapokon, megbízható és hiteles adatokra épüljön.

Az ÁSZ ellenőrzései során több esetben tapasztalta az ellenőrzött adatok hitelességének, illetve megbízhatóságának hiányát. Az ÁSZ a hazai adatvédelem keretrendszerének és egyes kiemelt adatbázisok számvevőszéki ellenőrzése során megállapította, hogy az adatok védettsége szempontjából sérülékenységi kockázatot jelentett, hogy az ellenőrzött szervezetek az adatkezeléshez használt elektronikus rendszereik és a szervezet egészének biztonsági osztály, illetve biztonsági szint szerinti besorolását nem megfelelően végezték el.

 


Az állami, önkormányzati szervek informatikai rendszerei, alkalmazásai esetében az elektronikus információ biztonságára tekintettel kiemelten fontos az információbiztonságról szóló törvényben foglalt hármas alapelv – sértetlenség, bizalmasság és rendelkezésre állás – érvényesülése. Ennek hiányában nem biztosított az adott informatikai rendszerben kezelt és tárolt adatok integritása, vagyis azok megbízhatósága és hitelessége. Ez pedig megkérdőjelezi a rendszerrel szemben támasztott alapvető elvárások teljesítését.

Ezen túlmenően az ÁSZ ellenőrzései során azt is tapasztalta, hogy egyes elektronikus adatbázisok – így a gazdasági társaságok, egyéb szervezetek beszámolóit kezelő adatbázisok – nem megbízható és hiteles adatokat tartalmaztak. Ennek oka, hogy ezek az adatbázisok a számviteli-szakmai jogszabályi előírásokra tekintet nélkül szerveződnek, amely a megbízhatóság és hitelesség szempontjából lényeges kockázatot jelent.

A hiteles és megbízható adatok rendelkezésre állásának hiánya a nemzeti adatvagyon nyilvántartása szempontjából azzal a következménnyel is járhat, hogy egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokba nem érvényes, nem hiteles adatok kerülnek. Ebben az esetben pedig a közhiteles hatósági nyilvántartás adatainak alapvető hitelessége is megkérdőjeleződhet, ellentmondásba kerülve azzal a törvényi vélelemmel, mely szerint a közhiteles hatósági nyilvántartások ellenkező bizonyításig törvény erejénél fogva hitelesen tanúsítják a benne feltüntetett adatok, továbbá a bejegyzett jogok és tények fennállását, illetve azok változásait.

Összességében tehát paradigmaváltásra van szükség a közszféra adatainak hatékony felhasználását célzó stratégiákban, azon alapvető előfeltétel rögzítésének szükségességével, hogy a nemzeti adatvagyon megbízható és hiteles adatokon kell alapuljon.

A közadatok, illetve nyílt adatok mind hatékonyabb felhasználása, illetve mesterségesintelligencia-fejlesztésekkel való támogatása kizárólag hiteles és megbízható adatvagyonelemekre épülhet. Az informatika és a matematika világában alkalmazott alapelv, amely szerint rossz adatból csak rossz eredményhez lehet jutni, a mesterséges intelligenciára történő kivetésével jól szemléltethető, hogy a bemeneti adatok pontatlansága, megbízhatatlansága a megfelelő algoritmus alkalmazása esetén is predesztinálja a hibás eredménytermékek (következtetés, döntés) létrehozását. Ez – például egy kérelem elbírálása esetén – akár közvetlen anyagi kárt is tud okozni, mind az állampolgárok, mind az állam számára.Pálmai Gergely az Állami Számvevőszék szabályozási és igazgatási vezetője, Csernyák Szabolcs az Állami Számvevőszék számvevője, Erdélyi Zoltán az Állami Számvevőszék számvevője

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.