2021. augusztus 06. 7:00

Ismét húzóágazat lesz az építőipar a válságot követően?

Az építőipar jelentősen megnövelte kapacitásait a pandémiás válság előtti időszakban. Termelési értékét növelve adóbefizetési ereje nőtt. A koronavírus okozta válság azonban negatívan érintette az ágazatot. Mindezzel együtt várható, hogy a 2017-2019. években kiépített kapacitások a válságot követő időszakban aktivizálhatóak lesznek. 

Míg a 2016. évben az építőipar teljesítménye még mérsékelte a GDP növekedését, a 2017-2019. években az ágazat termelési értékének növekedésével az építőipar hozzájárult a GDP növekedéséhez.

 

        Az építőipar teljesítménye: építmények termelési értéke összesen 2016-2019. években (millió Ft)

abra_epito_1

 Adatok forrása: KSH

 

A vállalkozások és a költségvetési szektor beruházási volumennövekedése szempontjából a 2017. év bizonyult csúcsnak. Az épületek alcsoportban az ipari épületek és raktárak, valamint a két- vagy annál többlakásos épületek termelési értéke, míg az építmények alcsoportban az utak, vasutak, csővezetékek, elektromos és távközlő hálózatok termelési értéke volt kiemelkedő.

A koronavírus miatt kialakult gazdasági visszaesés az ágazatot negatívan érintette, az építőipar 2020. évi bruttó hozzáadott értéke 9,4%-kal csökkent.


A bruttó hazai termék és az építőipar bruttó hozzáadott értékének volumenindex változása a 2016-2020. évben, %-ban (előző évhez viszonyítva)

abra_epito_2

Adatok forrása: KSH


Az építőipari tevékenységet főtevékenységként végző, bejegyzett magyarországi vállalkozások száma dinamikusan növekedett, 2020. év végén már több, mint 124 ezer vállalkozást tartott nyilván a KSH az építőiparban. Az ágazatot a kis és a középvállalkozások számbeli túlsúlya jellemzi, a vállalkozások mintegy 90%-a 5 főnél kevesebbet foglalkoztatott.

2016-ban a legalább 5 főt foglalkoztató építőipari vállalkozásoknál 114,2 ezer fő állt alkalmazásban. 2020. év végére az alkalmazásban állók létszáma több, mint harmadával emelkedett.  A foglalkoztatottak létszáma a 2016. évi 277,8 ezer főről több, mint 360 ezer főre nőtt. A versenyszférán belül csak a feldolgozóiparban és a kereskedelemben dolgoztak többen, mint az építőiparban.

 

          Az építőiparban alkalmazásban állók és foglalkoztatottak száma (2016-2020. években, ezer fő)

abra_epito_3

Adatok forrása: KSH


Noha az építőiparban jelentősen nőtt a foglalkoztatás, ami részben az iparág termékei és szolgáltatásai iránti kereslet növekedésével, részben a gazdaság kifehérítésével összefüggő törekvésekkel magyarázható, mégis egyidejűleg hiány mutatkozott a szakképzett munkaerő állományában. Hosszabb távon az iparág termelési hatékonyságának növelése irányába hathat egyebek mellett az új szakképzési és építésgazdasági iparági stratégia, valamint a korszerűsítési pályázati programok megvalósítása.