2022. március 11. 11:15

Kiemelkedően eredményes évet zárt a Pénzügy Szemle 2021-ben

A Pénzügyi Szemle, az Állami Számvevőszék közpénzügyi szakfolyóiratának szerkesztőbizottsága 2022. március 7-én évértékelő és előretekintő ülést tartott. Az ülésen Németh Erzsébet felelős szerkesztő ismertette a 2021. év tudományos, szakmai eredményeit. Elmondta, hogy a Pénzügyi Szemle olvasottsága és idézettsége nőtt, a négy hagyományos lapszám mellett két, aktuális témákat feldolgozó különszámot is megjelentetett, valamint 2021-től a lap cikkei a kínai CNKI adatbázison keresztül is elérhetővé váltak.

Növekedett a közölt cikkek idézettsége

A 2020-as esztendőhöz hasonlóan a publikációs célkitűzések a tavalyi évben is 100%-ban teljesültek. A Pénzügyi Szemle 2021-ben négy lapszámot és ezen felül két tematikus különszámot is megjelentetett. A folyóirat nemzetközi elismertsége és hírneve is töretlenül nőtt, erre utal az, hogy rekordszámú külföldi kézirat érkezett be (+62 százalék 2020-hoz képest) és került publikálásra (minden negyedik megjelent kézirat).  A lektorálás, a korábbi évek tendenciáját követve, tovább szigorodott, a nagyszámban beküldött kéziratok 44 százaléka elutasításra került. A szerkesztőség kiemelt célja, hogy a lapban közölt tudományos eredmények minél inkább hasznosuljanak itthon és hasznára váljanak a hazai döntéshozóknak és szakértőknek.

A folyóirat idézettsége 2021-ban is töretlenül nőtt. A (Google Scholar adatbázisa szerint) 2021 év végén 2737 idézéssel rendelkezett, ami 30%-os emelkedés a 2020-as adathoz képest.  RePEc impakt faktora is jelentősen növekedett. A 2022 februári adat alapján 0,258 a Pénzügyi Szemle impakt faktora, amely a lap történetének legmagasabb pontszáma.

Abra_belso_1


A világ legnagyobb és legelismertebb szakirodalmi adatbázisában, a Scopus-Elsevier adatbázisában is szignifikáns mértékben nőtt a hivatkozott publikációk, valamint hivatkozások száma 2020-hoz képest. A Scopus immáron 176 db Pénzügyi Szemle tanulmányt listáz. A tanulmányok közül 2021-ben összesen 42 rendelkezett hivatkozással, ami 300%-os növekedés 2020-hoz képest. A Pénzügyi Szemle tanulmányokra 2021-ig összesen 79 hivatkozás érkezett, ami 395%-os növekedés az ezt megelőző évhez képest. A folyóirat 2021-es láthatósági indexe (Site Score Track) 0,5 volt.

Abra_belso_2


Szintén sikernek lehet tekinteni, hogy növekedett a folyóirat SJR indexe (Q4). Várhatóan 2022 májusában hozzák nyilvánosságra az SJR 2021. évi indexét, valamint a 2021. évi CiteScore Track indext.

Felelős szerkesztő asszony beszámolójában hangsúlyozta, hogy az elmúlt évek során a Pénzügyi Szemle szakfolyóirat hasábjain publikált elemzések, kutatások, tanulmányok számos területen hasznosultak. Megelégedéssel tapasztaltuk, hogy 2021-ben is stabilan nőtt az Állami Számvevőszék szerzők tudományos impaktja. A saját cikkekhez kapcsolódó idézetek száma 2020-hoz képest 31,5%-kal nőtt, ami egyértelműen utal a folyóirat növekvő hasznosulására a tudományos világban és az ÁSZ-munkatársak által birtokolt tudás iránti igényre.

Nemzetközi és hazai sikerek

A folyóirat nemzetközi tudományos pozíciója ismét jelentős mértékben javult, aminek hozadéka az, hogy 2021 júliusától a Pénzügyi Szemle folyóirat 2010 óta keletkezett cikkeinek absztraktjai és elérhetősége feltöltésre kerültek a Kínai Nemzetközi Tudásinfrastruktúra (CNKI) adatbázisába is. A CNKI által biztosított adatok alapján 2021. július-december időszakban 98 287 Pénzügyi Szemle publikáció megtekintést és 8 892 816 Pénzügyi Szemle adatbáziskeresést regisztráltak. Az együttműködés nyomán az angol nyelvű felhasználók száma 214,5 százalékkal, míg az angol nyelvű letöltések száma 154,8 százalékkal nőtt a 2020-as adatokhoz képest.

Kihívást jelentett 2021-ben, hogy a Scopus nem ismerte fel a magyar nyelvű közlemények esetében a magyar szerzők család- és keresztnevét, így annak sorrendje felcserélődött. Ez abból a szempontból jelentett problémát, hogy a Scopus a magyar szakcikket és annak angol nyelvű utánközlését nem azonos szerzőhöz rendelte. A problémát szerkesztési úton, egyedi módon orvosoltuk, gyakorlatunk a jövőben más magyar folyóiratok számára iránymutatásként szolgálhat. Ismét bővült a folyóirat hazai elérhetőség is, 2021-től a Pénzügyi Szemle 2019 óta megjelent lapszámai immáron archiválásra kerülnek és digitálisan elérhetők az MTA Könyvtárának REAL-J repozitóriumában. A Pénzügyi Szemle Csoport termékcsaládja 2022 első felétől, a tartalmi megújulás jegyében egy újabb termékkel, a Pénzügyi Szemle Tematikus Füzetekkel bővül. Az első füzet címe A COVID-19 járvány nemzetgazdasági és társadalmi hatásai és négy témához kapcsolódó ÁSZ-elemzést tartalmazna.