2021. július 19. 7:00

Kompetenciák a pénzügyek területén – lakossági felmérés tapasztalatai

A világméretű Covid-járvány idején megnőtt a digitális pénzügyi szolgáltatások alkalmazási gyakorisága, aminek egyik oka lehet a fertőzéstől való félelem, amely mögött nem feltétlenül húzódik körültekintő tájékozódás. Az egyre inkább digitalizálódó pénzpiacon való eligazodáshoz a pénzügyi ismereteken túl elengedhetetlen a termékek igénybevételéhez szükséges eszközök, kompetenciák megléte. A pandémia kitörése előtt, 2019 nyarán lezajlott lakossági felmérésben vizsgáltam a pénzügyek intézésével kapcsolatos digitális kompetenciák szintjét, összefüggéseit a pénzügyi tudásszinttel, az elektronikus pénzügyi szolgáltatások használatával. Kutattam a nemek közötti esetleges eltéréseket a digitális kompetenciák szegmenseiben és összességében, valamint vizsgáltam, hogy a digitális eszközök használata független-e a személyek demográfiai jellemzőitől. Feltételeztem, hogy a kompetenciák területén a nők eredményei nem maradtak el a férfiakétól, viszont a lakhely fejlettségi szintje összefüggésben van a digitális pénzügyi eszközök igénybevételével. (Pénzügyi Szemle 2021/2.)

Szobonya Réka

A 2020-ban világméretűvé vált pandémia egyik hozadéka a pénzügyek online lebonyolításának bővülése. A készpénzhasználat során fellépő esetleges fertőzéstől való félelem olyan egyéneket is az elektronikus módozatok felé terelhetett, akik a járvány kitörése nélkül nem vették volna igénybe azokat. De mik is a digitális pénzügyi termékek tudatos alkalmazásának feltételei?

A mindennapi pénzügyek intézéséhez a banki környezet mellett fontos az egyének pénzügyi kultúrája, amely magában foglalja az egyén tudását, viselkedését, attitűdjét. Az egyre bővülő és változatos pénzügyi kínálat bizalommal való elfogadásához szükséges, hogy a személyek tisztában legyenek a termékek működési mechanizmusával, felismerjék a kockázatokat, maximalizálni tudják a hasznukat mind a jelenben, mind a jövőre vonatkozóan.

abra_belso_0719

Fontos, hogy a szolgáltatásokat használók rendelkezzenek különféle kompetenciákkal, tudjanak tájékozódni a sokszínű pénzügyi piacon, ismerjék a szabályozó környezetet és eligazodjanak a digitális termékek kínálatában. Tanulmányomban kiemelten vizsgálom a digitális pénzügyi szolgáltatások ismeretét, használati gyakoriságát, összefüggésben a digitális kompetenciák szintjével, demográfiai jellemzőkkel.

Elsőként a pénzügyi műveltség és a digitális kompetenciák abban elfoglalt helyzetét vázolom. Az általam végzett lakossági felmérés célkitűzéseinek, módszereinek bemutatása után a kapott eredmények ismertetése következikSzobonya Réka a Budapesti Gazdasági Egyetem tanársegéde

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.