2021. szeptember 15. 15:30

Megjelent az iránytű a pénzügyekhez tankönyv legújabb kiadása

Megjelent és az induló tanévre még ingyenesen rendelhető a Pénziránytű Alapítvány, Iránytű a pénzügyekhez című tankönyvének legújabb, aktualizált kiadása kiterjesztett valóság (AR) megoldásokkal. A tankönyv kiegészítéseként elkészült a technikumokban kötelező pénzügyi és vállalkozói ismeretek tantárgy vállalkozói fejezetekkel kibővített e-learning tananyaga is.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) társadalmi felelősségvállalásának kiemelt területe a magyar lakosság pénzügyi tudatosságának erősítése. Ezt az Országgyűlés 41/2014. (XI. 13.) határozatában elismeri és támogatja. Ennek keretében az ÁSZ folyamatosan figyelemmel kíséri, értékeli és támogatja a hazai pénzügyi kultúra helyzetét, kiemelten a pénzügyi tudatosság fejlesztésre irányuló kezdeményezéseket. Az első, 2016-ban készült ÁSZ-felmérés kockázatként értékelte, hogy a képzések tematikája, tananyagai jellemzően nem álltak rendelkezésre, illetve nem voltak nyilvánosan elérhetőek. A 2016-os kutatás óta a hazai pénzügyi kultúra infrastruktúra sok tekintetben előrelépett. Számos állami kezdeményezés indult el és valósult meg. A Kormány 2017-ben elfogadta a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégiát, továbbá megjelent az első akkreditált pénzügyi kultúra tankönyv, amelyet számos újabb tankönyv, illetve munkafüzet, elektronikus segédlet követett. A Pénziránytű Alapítvány fejlesztésének eredményeként a diákok az általános iskola 3. osztályától kezdve egészen érettségiig, minden évfolyamon találkozhatnak az Alapítvány pénzügyi tudatosság fejlesztését támogató tananyagaival (tankönyvet, munkafüzetet példatár stb.) 2019-ben a Pénziránytű Alapítvány a Magyar Nemzeti Bank támogatásával összesen 385 000 példányban juttatta el a középiskolákba a történelem érettségi gazdasági-pénzügyi témaköreit feldolgozó Történelem és pénzügyek című feladatgyűjteményt, valamint a Számoljunk a befektetésekkel című példatárat, mely a matematika órákba integrálható pénzügyi neveléshez járul hozzá. 2020-ban szintén ingyenesen kapja meg a matematika példatárat minden, a 9. osztályt megkezdő tanuló, valamint a történelem feladatgyűjteményt az érettségire készülő 12. osztályosok és tanáraik. Az Alapítvány 2021-ben mintegy 450 ezer kiadvánnyal járult hozzá a diákok pénzügyi neveléséhez.

 

pi


Legújabb hír, hogy 2021 őszén megjelent az Iránytű a pénzügyekhez című tankönyv megújított változata, amely elérhető a KELLO hivatalos tankönyvlistájában, s ingyenesen rendelhető a magyarországi középiskolák számára. A tankönyv 2021-es kiadásának nyomdai és letölthető változata is kiterjesztett valóság megoldásokkal teszi még látványosabbá és befogadhatóbbá a mindennapi pénzügyi információkat. Ráadásként elkészült a tankönyv kiegészítéseként a technikumokban kötelező pénzügyi és vállalkozói ismeretek tantárgy komplett e-learning tananyaga is, mely nem csak az online oktatás során hasznos eszköz a pedagógusok kezében. Az akkreditált tankönyv legújabb kiadása a hozzá tartozó feladatbankkal, kiegészítő feladatokkal, tanári kézikönyvvel és prezentációval együtt a Pénziránytű Alapítvány honlapjáról letölthető minden érdeklődő számára. A tankönyv két alkalommal is említést tesz az Állami Számvevőszékről „Az Állam pénztárcája – költségvetési politika” című leckében és a fogalomtárban, ezzel erősítve a tanulók közpénzügyi tudatosságát.

A Pénziránytű Alapítvány a hazai pénzügyi kultúra fejlesztésének, a diákok és tanárok képzésének egyik legfontosabb intézménye. Munkáját az Állami Számvevőszék azzal is támogatja, hogy méri annak hatását, eredményességét. Legújabb, folyamatban lévő kutatásunk a tanárok pénzügyi kultúráját, műveltségét és attitűdjeit méri fel. A kutatásban a Pénziránytű Alapítvány aktívan közreműködik, így a két intézmény kölcsönösen támogatja a kutatási célok megvalósítását.

Dr. Németh Erzsébet a Pénzügyi kultúra kutatások vezetője