2021. július 12. 16:00

Rangos elismerést kapott Lentner Csaba, a Pénzügyi Szemle szerkesztőségi tagja

Prof. dr. Lentner Csaba, az Állami Számvevőszék közpénzügyi folyóirata, a Pénzügyi Szemle szerkesztőbizottságának és szerkesztőségének tagja Magyary Zoltán Emlékérem kitüntetésben részesült. A rangos szakmai elismerést a nemzetközi térben is kiemelkedő állampénzügyi kutatásaiért, a közigazgatás-tudományt gazdagító elmélet és gyakorlati területen végzett munkásságért kapta. A kitűntetéshez a Pénzügyi Szemle szerkesztőbizottsága és munkatársai nevében ezúton is gratulálunk.

Újabb rangos díj gazdagítja a Pénzügyi Szemle szerkesztőségi tagjának szakmai-tudományos életművét

Prof. dr. Lentner Csaba egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán a Közpénzügyi Kutatóintézet vezetője. Wekerle Sándor Tudományos Életműdíjjal és a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével kitüntetett közgazdász professzor. A díjat 2021. július 9-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának diplomaátadó ünnepségén vette át.

LentnerCs

Lentner Csaba szerteágazó oktatói és kutatói pályája, valamint aktív publikációs és lapszerkesztői tevékenysége mellett 2012 óta tagja az Állami Számvevőszék kétnyelvű közpénzügyi folyóirata, a Pénzügyi Szemle szerkesztőbizottságának, 2013 óta pedig a szerkesztőségnek is. Professzor úr ezen kívül a Magyar Nemzeti Bank és az Állami Számvevőszék által is támogatott pénzügyi tudatosság fejlesztés támogatójaként a Pénzügyi Kultúra Nagykövete.

Lentner Csaba életrajzát itt ismerheti meg: 

Termékeny és értékes kutatói munkásság került elismerésre

Lenter Csaba rendkívül aktív tudományszervezői és publikációs tevékenységét mutatja, hogy a Pénzügyi Szemle, a Contemporary Economics (Varsó), a Kijevi Nemzeti Egyetem periodikája, a Hitelintézeti Szemle, a Moderna Veda (Prága), az Acta Humana szerkesztőbizottsági tagja, valamint a Polgári Szemle gazdasági és társadalmi tudományos folyóirat főszerkesztője is.

Szerkesztőségi tagunk tudományos publikációinak számosságát, valamint a közlemények impaktját a Pénzügyi Szemle folyóiratnál alkalmazott tudománymetriai mérések évek óta visszaigazolják. Szerzői és szerkesztői munkásságának elismeréseként Domokos László, a Pénzügyi Szemle szerkesztőbizottságának elnöke Lentner Csabát szakcikkeinek kiemelkedő idézettségéért, elkötelezett tudományszervezői és lektori tevékenységéért 2015-ben és 2020-ban is szakmai elismerésben részesítette.

                                                     Lentner Csaba tanulmányinak nemzetközi idézettsége

 

Lentner_belso


Lentner Csaba, valamint szerzőtársai által publikált tudományos közlemények a Pénzügyi Szemlében az elmúlt évekből:


Ezúton is tisztelettel gratulálunk Lentner Csaba professzornak a Magyary Zoltán Emlékéremhez.

 


Prof. Dr. Németh Erzsébet felelős szerkesztő, Gergely Szabolcs számvevő,
Pénzügyi Szemle szerkesztőség
Állami Számvevőszék