2021. november 04. 8:00

Rangos nemzetközi folyóiratban jelentek meg az Állami Számvevőszék kutatásának eredményei

A rangos Services Marketing Quarterly nemzetközi folyóiratban jelent meg az Állami Számvevőszék kutatása, amely széles szakmai együttműködésben készült a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi céljairól, attitűdjeiről és magatartásukról.


A nagymúltú Taylor&Francis Group által kiadott Services Marketing Quarterly nemzetközi marketing folyóiratban jelent meg Németh Erzsébet, a Pénzügyi Szemle közpénzügyi szakfolyóirat felelős szerkesztőjének és Deák-Zsótér Boglárka, a Pénzügyi Szemle szerkesztőségi tagjának közös, The Anxious Unwary, Prudent Risk-Averse, and Consciously Confident – Financial Goals, Competencies and Strategies of Young People Studying in Higher Education (Aggódó óvatlanok, óvatos kockázatkerülők és tudatosan magabiztosak - a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi céljai, kompetenciái és stratégiái) című tanulmánya. Ezáltal a tanulmány nemzetközi színtéren is hasznosult. A tanulmányt az Állami Számvevőszék két munkatársa, Borcsiczky Zsuzsa és Milanov Viktor fordította.

A magas impakt faktorral (CiteScore: 1,5; SNIP: 0,613; SJR: 0,299) rendelkező, neves angol nyelvű folyóirat 2020-ban 37 ezer letöltést/kéziratmegtekintést regisztrált, így a most megjelent tanulmány várhatóan széleskörben elérhetővé válik. Az 1985 óta megjelenő negyedéves periodika olyan szolgáltatásmarketinget érintő kutatásokat tesz közzé, amelyek többek között marketingkoncepciók szolgáltatásoknál való alkalmazását, továbbá a szolgáltatás jellemzőinek változásait és a szolgáltatási környezet hatásait vizsgálják elméleti és gyakorlati síkon.

 

abra_belso


A közölt tanulmány célja, hogy feltárja a magyar felsőoktatásban tanuló fiatalok milyen pénzügyi célokkal, tudással, attitűddel és stratégiával rendelkeznek, illetve ezek segítik, vagy veszélyeztetik hosszú távú pénzügyi céljaik megvalósítását. A kutatás a magyar felsőoktatásban tanuló fiatalokat (N=2 557) pénzügyi attitűdjeik és magatartásuk mentén szegmentálja és jellemzi. 

A válaszadók három csoportba sorolhatók: 1. Könnyelműek A Carpe Diem szemlélet és aggódás egyaránt megjelenik. Pénzügy céljaikra a mának élés és a könnyelműség jellemző (barátok szerzése, bulizás, szórakozás). Pénzügyi tudásuk és magabiztosságuk alacsony. Hosszú távú pénzügyi céljaik megvalósításában a külső kontrollos attitűd jellemző, a boldogulást másoktól várják (jól kell házasodni, jó családba kell születni). 2. Megfontolt kockázatkerülők. A figyelmesség és az alaposság mellett a kockázatok kerülése és a jövőre való felkészülés, takarékosság jellemzi őket. Anyagi helyzetük, és pénzügyi tudásuk és annak megítélése egyaránt átlagos. Pénzügyi céljaik megvalósításához olyan tradicionális és belső kontrollos stratégiát választanak, mint a pénz beosztása és a szorgalmas munka. 3. Tudatos magabiztosak. Pénzügyi tájékozottságuk magas és annak szubjektív megítélése reális. Kézben tartják a pénzügyeiket, vállalkozó szelleműek és kockázatvállalóak. Bíznak a pénzügyi szolgáltatókban, szívesen vesznek föl hitelt, és rendszeresen megtakarítanak. Hosszú távú pénzügyi célokat tűznek ki, melyek megvalósításához olyan stratégiát választanak, amely elősegíti a jövedelmük gyarapodását.

A Service Marketing Quarterly által közölt tanulmányt ezen a linkeken, előzetes regisztrációt követően lehet elérni