2020. január 31. 8:01

Ez történt 2020 januárjában

Januárban négy tanulmányt mutattunk be a Pénzügyi Szemle legutóbbi számából, melyek az állami tulajdonú gazdasági társaságok megfelelőségének ellenőrzéséről, a gyermekvállalás határhasznairól és határköltségeiről, az állami nyugdíjrendszer hibáiról és azok javításának fő irányairól, illetve a jövedelemeloszlást meghatározó tényezőkről adtak képet. Emellett visszaemlékeztünk az ÁSZ által 2019-ben készített elemzésekre, és hírt adtunk az Ellenőrzés - a fenntartható jó kormányzás eszköze című, Domokos László által jegyzett könyv bemutatójáról.

Tanulmányok a Pénzügyi Szemléből

Boros Anita: A megfelelőség ellenőrzésének egyes kérdései az állami tulajdonú gazdasági társaságok esetében
Az állami tulajdonú gazdasági társaságok sajátos helyet foglalnak el az állami (köz)feladatellátás rendszerében. Meg kell felelniük a jogszabályi előírásoknak, az adott gazdasági társasággal szemben már az alapításkor megfogalmazott célkitűzéseknek, a tulajdonosi, esetenként kormányzati szinten megfogalmazott előírásoknak, a szakpolitikai (ágazati) szintű szabályozóknak, szabványoknak, a közszolgáltatást igénybe vevők által támasztott elvárásoknak, a szervezet által magával szemben lefektetett rövid, közép- és hosszú távú stratégiai céljainak, a vezetőkkel és a munkavállalókkal szemben megfogalmazott vállalati értékeknek. A tanulmány arra a kérésre keresi a választ, hogy van-e erre valamiféle útmutatás az állami tulajdonú gazdasági társaságok számára, illetve miként lehet egyáltalán ellenőrizni az állami tulajdonú gazdasági társaságok megfelelőségét.

Mihályi Péter: A gyermekvállalás határhasznai és határköltségei
Mihályi Péter tanulmánya szerint, amikor a családok ex ante döntést hoznak a gyermekvállalásról, meredeken csökkenő határhaszonnal számolhatnak, miközben a határköltségek az első két évtizedben biztosan nem csökkennek. Vagyis az 1. gyermek születése óriási boldogsággal (haszonnal) jár, ehhez képest a 2. és további gyermekek hasznossága csökken. A tanulmány végkövetkeztetése az, hogy az elemzett tényezők keretein belül nincs egyensúly, a stabil tendenciák nem vezetnek társadalmi optimumhoz. A népességfogyás és az elöregedés nemzeti keretek között nem szüntethető meg, sőt számottevően nem is enyhíthető, akármilyen nagy pénzösszeggel is próbálja az állam csökkenteni a gyermekvállalás egyéni költségeit.

Banyár József: Az állami nyugdíjrendszer születési hibái és javításának fő iránya
A tanulmányban számba veszem az állami, folyó finanszírozásúnak (helytelenül: "felosztó-kirovónak") nevezett rendszer konstrukciós hibáit, s azt találom, hogy annak már az (amúgy utólag megalkotott) elve is hibás, s a hibák kijavításához egy új működési elvre kell áttérni. El kell felejteni, hogy létezik az úgynevezett "nem feltőkésített" nyugdíjrendszer, s az állami nyugdíjrendszert expliciten is annak tényleges alapjára, a humántőkére kell helyezni. Ezzel megvalósul - a jelenleg teljes mértékben hiányzó - automatikus eszköz-forrás-illeszkedés, s elfelejthetjük a nyugdíjrendszer fenntarthatóságáról szóló szokásos vitákat.

Farah Naz Ata - Shaista Alam - Noman Saeed: A jövedelemeloszlást meghatározó tényezők, fejlődő országok empirikus elemzése
A tanulmány arra hívja fel a figyelmet, hogy a kormányzat és az intézmények szerepe a jövedelemeloszlás alakulásában mélyreható elemzést kíván, különösen a fejlődő országokban. A kutatás ezen hiányosságot kívánja orvosolni azzal, hogy a jövedelemeloszlást meghatározó fiskális, intézményi és makrogazdasági tényezőket vizsgálja 50 fejlődő országban.

ÁSZ-elemzés és könyvbemutató

Horváth Bálint: Rekordszámú elemzést készített az ÁSZ 2019-ben
Az Állami Számvevőszék egyre nagyobb hangsúlyt helyez a törvényben meghatározott tanácsadó tevékenységére. "Ennek keretében a 2018-as 17 után, 2019-ban csaknem dupla annyi, 32 elemzést tettünk közzé" - emelte ki Domokos László elnök, a 2019-es évet összefoglaló értékelésében. Az ÁSZ 2019-ben nyilvánosságra hozott elemzései olyan kiemelt gazdasági és társadalmi területeket érintettek, mint a központi költségvetés, az államadósság-csökkentés, az áfabeszedés, a korrupció megelőzése, a foglalkoztatás és munkahelyteremtés, az egészségügy, a családtámogatás, a gyermekvédelem, a klímaváltozás, a helyközi közlekedés, az állami és önkormányzati vállalatok, valamint az alapítványok gazdálkodása.

Németh Tamás: Hiánypótló kötet a jól irányított államról
Ellenőrzés - a fenntartható jó kormányzás eszköze címmel jelent meg Domokos László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnökének könyve, az Akadémia Kiadó gondozásában. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán 2020. január 15-én megtartott könyvbemutatón Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkár, Kocziszky György, a Miskolci Egyetem professzora, az MNB Monetáris Tanács tagja, Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és Kis Norbert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektor-helyettese mutatták be a hiánypótlónak számító kötetet.