2020. július 31. 13:22

Ez történt 2020 júliusában

Júliusban megjelent a Pénzügyi Szemle legújabb száma, amely a feltörekvő piacok pénzügyeit helyezi fókuszába. Az új lapszám tanulmányai mellett két érdekes elemzést publikáltunk, melyek a magyar adósságpálya alakulását és az Egyesült Királyság Big Four könyvvizsgálókat feldaraboló terveit mutatták be.


Fókuszban a feltörekvő piacok pénzügyei - Megjelent az új Pénzügyi Szemle
Az új lapszám fókuszában a feltörekvő piacok pénzügyei állnak. Választ kapunk arra, hogy milyen kapcsolat van az állami beruházások és a hosszú távú gazdasági növekedés között. Megismerhetjük a részvénypiacok időben változó integrációját és a diverzifikációs lehetőségeket, az aszimmetrikus monetáris politika reakciófüggvényét, valamint a korrupció és a pénzügyi fejlettség összefüggéseit a feltörekvő- és határzónapiacokon. Tanulmányainkban a tőketartalék számviteli és jogi problematikájáról, a 2014-es államszámviteli reform önkormányzati tapasztalatairól, egy új adóterhelés mutatóról, valamint a pénzügyi sérülékenység jellemzőiről olvashatnak az érdeklődők.

Amna Sohail Rawat - Lubna Khan: Az állami beruházások és a hosszú távú gazdasági növekedés közötti kapcsolat feltárása
A tanulmány megkísérli megvizsgálni az állami beruházások Pakisztán gazdasági növekedésére gyakorolt hatását az 1973-2015 közötti időszakra vonatkozó éves adatsor felhasználásával. Az eredmények megerősítik az állami beruházások és a pakisztáni gazdasági növekedés közötti hosszú távú kapcsolatot. Ezenkívül a hosszú távú és rövid távú becslések azt mutatják, hogy az állami beruházások nagy mennyisége csökkenti a gazdasági növekedést. A magánberuházások nagyobb aránya azonban elősegíti a gazdasági növekedést. Ezzel szemben a pakisztáni munkaerő-állomány növekedése hosszú távon csökkenti a gazdasági növekedést.

A részvénypiacok időben változó integrációja és diverzifikációs lehetőségek a feltörekvő és határzónapiacokon
Jelen tanulmány a feltörekvő és határzóna-részvénypiacok időbeli változékonyságát vizsgálja a diverzifikációs lehetőségek feltárása céljából. Ehhez az amerikai, európai, ázsiai, közel-keleti, valamint az afrikai régió 29 feltörekvő és határzónapiacából hoztunk létre mintát, amelyeket a 2000 és 2018 közötti időszak vonatkozásában vizsgáltunk. Az eredményeinkből jól látszik, hogy a válság utáni időszakban a nemzetközi befektetők számára kevés diverzifikációs lehetőség mutatkozott a feltörekvő és határzóna részvénypiacokon a válság előtti időszakhoz képest.

Ibrahim Halil Ekºi - Berna Dogan: Korrupció és pénzügyi fejlettség
A korrupció és a pénzügyi piacok közötti kapcsolat tanulmányozása és annak pénzügyi rendszerre gyakorolt hatásainak vizsgálata sok kutatót vonzott az elmúlt években. A pénzügyi piacokra gyakorolt hatás megértése különösen a feltörekvő országok számára fontos. Ez a tanulmány 19 kelet-európai és közép-ázsiai országban vizsgálta meg - az általánosított momentumok módszerének (GMM) megközelítésével - a 2012-től 2017-ig terjedő időszakra a korrupcióészlelési index (CPI), a kormány mérete, a nyitottság és a GDP pénzügyi fejlettségre gyakorolt hatását. Az eredmények arra utalnak, hogy nincs kapcsolat a korrupció szintje és a pénzügyi fejlettség között.

Elemzések, tanulmányok

Vargha Bálint - Németh Erzsébet: Az Egyesült Királyságban feldarabolják a Big Four könyvvizsgáló cégeket
Ki őrzi az őrizőket? Ez a kérdés nemcsak az antik politika és jog egyik alapkérdése, de minden bizonnyal azoknak a fejében is megfordult, akik azt sürgették, hogy a négy legnagyobb auditáló cég (Big Four) a jövőben a könyvvizsgálat mellett nem nyújthat más szolgáltatásokat az ügyfeleinek.

ÁSZ: 2021-ben tovább csökkenhet az államadósság
Az ÁSZ Költségvetési Tanács részére készített elemzése rámutat, hogy a Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazás előtti változata is teljesíti az államadósság-mutató csökkentésének alkotmányos követelményét, és a költségvetés hiányára vonatkozó törvényi előírásokat.