2020. július 01. 8:00

Ez történt 2020 júniusában

Júniusban négy ÁSZ-elemzést mutattunk be, melyek a szegénység felszámolásában tett erőfeszítésekbe, a kkv-szektor kifehérítésébe, a második félévi költségvetési folyamatok alakulásába és a politikai hirdetések átláthatóságának és elszámoltathatóságának alakulásába engedtek betekintést. Mindezeken túl beszámoltunk a Pénzügyi Szemle folyóirat rovatvezetői üléséről és a háztartások pénzügyi magatartásának változásáról készített gyorsfelmérés eredményeiről.

ÁSZ-elemzések

Dr. Pulay Gyula: A munkahelyek megőrzése és újak teremtése az elsődleges feladat
Elsősorban a foglalkoztatás bővülésének köszönhetőek a szegénységi küszöb alatt élők felemelése terén az elmúlt években elért eredmények. Ezek megőrzését ugyanakkor súlyosan veszélyezteti, hogy a COVID-19 járvány miatt munkahelyek szűntek meg. Következésképpen a szegénység további mérséklése érdekében is elsődleges fontosságú a munkahelyek megvédése, illetve újak létrehozásának ösztönzése - világít rá az Állami Számvevőszék legfrissebb, hétfőn megjelenő elemzése, amely a COVID-19 járvány hatásait értékelte. Az ÁSZ elemzői arra is rámutatnak, hogy a gyermekes családok további kiemelt támogatása és a 13. havi nyugdíj fokozatos visszaállítása is fontos lépés a szegénység kockázatának, illetve a relatív szegénységben élők arányának a csökkentése érdekében.

Dr. Pulay Gyula: Növekvő hitelezés - fehérebb kkv szektor
A kisvállalkozások (kkv-k) hitelezésének növekedése elősegítette a gazdaság kifehérítését - erre a következtetésre jutott az Állami Számvevőszék legfrissebb elemzése. A kisvállalkozások hitelfelvétele 2015-től tartós növekedésnek indult. A kkv-k által létrehozott bruttó hozzáadott érték a teljes vállalkozói kör átlagánál gyorsabban nőtt, a foglalkoztatásban ugyanakkor csökkent a kkv-k részaránya. A két arányszám ellentétes irányú változása viszont azt jelenti, hogy a kkv-k csökkenteni tudták relatív termelékenységi elmaradásukat, a hatékonyságuk tehát növekedett az elmúlt években. Az ÁSZ elemzői rámutatnak, hogy a hatékonyságjavulás mögött jelentős kifehéredési hatás is húzódik. A kkv-szektoron belül a termelékenység növekedése és a beruházás volumenének dinamikája közötti fordított arányosság szintén jelentős kifehéredési hatásra utal. Az ÁSZ elemzői felhívják a figyelmet, hogy - a szürkegazdaság szempontjából két kockázatos nemzetgazdasági ágazat közül - a mezőgazdaságban a speciális hitelezési konstrukciók révén a kkv-k hitelfelvétele dinamizálódott, az építőiparban viszont az önálló vállalkozók számának megemelkedése hátráltatta a szektor kifehéredését.

A 2019-es folyamatok segítik a gazdaság újraindítását - ÁSZ-elemzés
Kedvezőbb gazdasági folyamatok és bővülő költségvetési mozgástér - ezt támasztja alá az Állami Számvevőszék 2019. II. félévi költségvetési folyamatokról a Költségvetési Tanács (KT) számára készített elemzése. Az ÁSZ elemzői rámutatnak: 2019-ben a gazdasági folyamatok a kormányzat által prognosztizáltnál is kedvezőbben alakultak, ami mozgásteret teremtett egyes adók évközi mérséklésére, illetve kiadások növelésére. Az intézkedések következtében a tervezettnél ugyan magasabb lett a költségvetési hiány és az államadósság, azonban az ezek mértékére vonatkozó törvényi előírások így is teljesültek. A KT részére készített elemzés közzétételével az ÁSZ hozzájárul a 2021-es költségvetésről szóló, ezen a héten kezdődő parlamenti vitához.

Politikai hirdetések - ezt mondják az ÁSZ elemzői
A hagyományos médiatermékek esetében erősödött a politikai hirdetések átláthatósága és elszámoltathatósága a 2010-től több ütemben megújított jogszabályi előírások eredményeként - erre a következtetésre jutott az Állami Számvevőszék legfrissebb elemzése. Az ÁSZ elemzői ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a politikai hirdetések megjelenési felülete az elmúlt években egyre nagyobb arányban a közösségi média irányába tolódott el. A közösségi médiafelületeken megjelenő, politikai hirdetés jellegű tartalmak a választási törvényben nem nevesített kampányeszközök, így ezen a területen is értékelni szükséges az átláthatóság és elszámoltathatóság erősítésének lehetőségeit.

Gyorsfelmérés a pénzügyi magatartásról és rovatvezetői ülés

Gyorsfelmérés a veszélyhelyzetben a háztartások pénzügyi magatartásának változásáról
A Pénzügyi Tudatosság Facebook látogatóinak több mint 60 %-a a járvány ellenére is tovább tudott takarékoskodni, sőt 20 %-a a válsághelyzet ellenére is tudta növelni a megtakarításait - derült ki az Állami Számvevőszék olvasói körében végzett gyorsfelmérésből.

Ünnepélyes rovatvezetői ülést tartott a Pénzügyi Szemle
2020. június 19-én ünnepélyes rovatvezetői ülés keretében Domokos László, a Pénzügyi Szemle szerkesztőbizottságának elnöke átadta az új szerkesztőbizottsági tagok kinevezési okiratát, illetve emléklapot nyújtott át azoknak a szerkesztőknek, szerzőknek, akik jelentősen hozzájárultak a Pénzügyi Szemle nemzetközi elismertségéhez az Elsevier Scopus adatbázisába való bekerüléséhez.