2020. május 31. 8:00

Ez történt 2020 májusában

Májusban további tanulmányokat publikáltunk a Pénzügyi Szemle legutóbbi számából, valamint bemutattuk az Állami Számvevőszék elemzéseit, melyek a közszféra teljesítménymérésébe, a lakosság pénzügyi sérülékenységébe, a változásmenedzsment alkalmazásának szükségességébe és a közszféra korrupció ellen védettségének alakulásába nyújtottak betekintést.

ÁSZ-elemzések

A közszféra teljesítménymérése - Nemzeti és Ágazati Stratégiák értékelése
A közpénzzel való hatékony gazdálkodás tényszerű, objektív és megalapozott mérést és elemzést igényel. Az elemzés rámutat, hogy Magyarországon a teljesítménymérés számviteli feltételei nem adottak teljes körűen, illetve feltárta, hogy az elemzett nemzeti és ágazati stratégiák jelentős része megfelelően határozta meg az elérendő társadalmi célt és rendelte hozzá a megvalósításhoz szükséges eszközrendszert, azonban csupán kisebb része az, amely mérhető, számszerűsíthető, ütemezett célrendszert alakított ki.

Dr. Kádár Kriszta - dr. Pulay Gyula: Növekvő pénzügyi tudatosság - csökkenő pénzügyi sérülékenység
Az Állami Számvevőszék 2020. május 20-án tette közzé a lakosság pénzügyi sérülékenységéről szóló elemzését. Az elemzés a lakossági hitelek és megtakarítások 2008 és 2019 közötti alakulását tekinti át abból a szempontból, hogy a változások miként érintették a lakosság, illetve egyes lakossági csoportok pénzügyi sérülékenységét. A lakossági hitelezés serkenti a háztartások fogyasztását, és ezen keresztül a gazdaság növekedését. Ugyanakkor a lakosság túlzott eladósodottsága nemcsak az érintett háztartásokat veszélyezteti: a nem teljesítő hitelek állományának növekedése kedvezőtlen hatással van a szektor pénzügyi stabilitására és a költségvetés bevételeinek teljesülésére is. Ezért a megfelelő egyensúly megtalálásában egyaránt szerepe van a hitelezést szabályozó intézkedéseknek és a lakosság pénzügyi tudatossága fejlesztésének is.

Dr. Nagy Imre - Dr. Simon József: Miért fontos a változásmenedzsment alkalmazása az államháztartás keretei között?
A különböző változási folyamatok jelentős hatást gyakorolnak a költségvetési szervek és a köztulajdonban álló gazdálkodó szervezetek működésére. Az Állami Számvevőszék elemzése a változásmenedzsment alkalmazásának szükségességére hívja fel a figyelmet. Az elemzés rámutat: a változásmenedzsment a változásban rejlő bizonytalanság tudatos felvállalása, amely egyaránt biztosítja a változásokhoz való alkalmazkodást és hozzájárul a tervszerű gondolkodáshoz, illetve gazdálkodáshoz. Mindez a költségvetési szervek és a köztulajdonban álló gazdálkodó szervezetek vezetői számára számos feladatot jelent.

Sikeres a közszférában az integritás szemlélet terjesztése
Tovább erősödött a korrupció ellen védettséget biztosító integritáskontrollok kiépítettsége a magyar közszférában - erre a következtetésre jutott az Állami Számvevőszék friss elemzése. Az elmúlt kilenc év tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy az ÁSZ Integritás felmérése elérte alapvető célját, az integritás szemlélet elterjesztését. Az elemzés ugyanakkor arra is rávilágít, hogy az összeférhetetlenség, az ajándékok elfogadása, a kockázatelemzés és az automatizált rendszerek bevezetése területén még van tere a fejlődésnek. Az integritás szemléletű működésnek különös aktualitást ad a jelenlegi veszélyhelyzet, a közszférát érintő többletfeladatok miatt most még fontosabb a korrupciós veszélyek elleni védekezés.

Tanulmányok a Pénzügyi Szemléből

Hegedűs Szilárd - Lentner Csaba: Az európai önkormányzati alrendszerek költségvetési mutatóinak összehasonlító elemzése 2009-2018 között
A kutatás célja, hogy elemezze az önkormányzatok fiskális mutatóinak változását az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Kutatásunk során három fő, de egymással összefüggő kutatási kérdésre kerestük a választ. Ad 1. Milyen módon hatott a válság az európai önkormányzati rendszerek működésére? Ad 2. Milyen módon hatott a különböző, közjogi és európai regionális vonatkozásban definiált országcsoportokra. Ad 3. a közjogi alapon meghatározott önkormányzati rendszermodellek jellemzői milyen módon változtak, vagyis, a klasszikus rendszerjellemzők hogyan módosultak fiskális mutatók által értékelve a krízis, s az arra adott válságkezelési intézkedések tükrében.

Báger Gusztáv - Cseh Tímea: Beruházási csúcsteljesítmény a magyar gazdaságban
A tanulmány bemutatja, hogy az állóeszköz-felhalmozás és a beruházás kiemelkedő növekedése kétszeresen is nagyobb volt, mint a GDP emelkedése a 2012-2018 közötti időszakban. A beruházási ráta 2018-ban elérte a 25 százalékot, szemben az Európai Unió 20,4 százalékával, Svédország és Csehország után a magyar volt a harmadik legnagyobb az EU-tagországok között. E kimagasló beruházási teljesítmény elérését jelentős mértékben támogatta az európai uniós források felhasználása, a beáramló külföldi működő tőke növekedése, valamint a Magyar Nemzeti Bank proaktív, innovatív monetáris politikája által ösztönzött vállalati hitelezési fordulat mellett a beruházási támogatások nagyarányú bővülése is.

Csorba László: Pénzügyi kultúra és pénzügyi műveltség, a pénzügyi magatartás meghatározó tényezői
A nem anyagi kultúra meghatározó fontosságú a gazdasági életben, így a pénzügyi piacok működése során is. A pénzügyi piacok termékei jellemzően kölcsönösen előnyösek minden fél számára, így mindenképpen negatívan hat a gazdasági fejlődésre, ha egyes termékek kulturális okokból indokolatlanul a háttérbe szorulnak. Az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt kap a pénzügyi műveltség mérése, illetve fejlesztése. A tanulmány bemutatja a nem anyagi kultúra alapvető területeit.

Tatay Tibor - Bándy Katalin: A tömeges migráció gazdasági hatásainak elemzése a német adatok tükrében
A 2015. évi tömeges bevándorlási hullámot Németországban gazdasági szemszögből sokan üdvözölték. A bevándorlókban látták a német munkaerőhiány megoldását, a demográfiai folyamatok miatti várhatóan romló államháztartási helyzet javításának lehetőségét. Mivel a német befogadáspolitika egyfajta standarddá vált az Európai Unióban, megvizsgáltuk, hogy gazdasági oldalról milyen következményekkel járhat a tömeges bevándorlás.