2020. március 31. 8:00

Ez történt 2020 márciusában

Márciusban bemutattunk egy tanulmányt a Pénzügyi Szemle különszámából, továbbá publikáltuk az Állami Számvevőszék három elemzését, melyek a közpénzügyi gazdálkodás makrogazdasági teljesítményének mérését, a digitális gazdaság méltányos megadóztatásának kihívásait és a vízminőség javítása érdekében végzett nemzetközi ellenőrzések feltételeit mutatták be.


Pulay Gyula - Simon József: A közpénzügyi gazdálkodás makrogazdasági teljesítményének mérése
A közpénzügyi gazdálkodás teljesítményét a nemzetközi gyakorlatban leginkább a közpénzügyi rendszer alrendszerei működésének minőségi mutatói alapján értékelik. Az Állami Számvevőszék munkatársai egy olyan értékelési rendszert dolgoztak ki, amely alkalmas a közpénzügyi gazdálkodás teljesítményének mennyiségi mutatók alapján történő mérésére és a teljesítményt leginkább meghatározó tényezők hozzájárulásának számszerűsítésére. A cikk ezt a rendszert ismerteti. Emellett bemutatja, hogy miként lehetett az értékelési rendszert felhasználni a magyar állami eladósodottság folyamatos csökkentését veszélyeztető kockázatok elemzésére.

Pulay Gyula - Teski Norbert: A digitális gazdaság méltányos megadóztatásának kihívásai
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései mellett tanácsadói tevékenységet is végez. Ennek keretében készítette el a digitális gazdaság megadóztatásának aktuális kérdéseit bemutató elemzést. A digitális gazdaság térnyerése a méltányos adózás szempontjából új kihívást jelent. A társasági adót főszabályként az értéket előállító telephely szerinti országban kell megfizetni. Ugyanakkor a digitális szolgáltatás nem kötődik telephelyhez, ami lehetőséget ad az ilyen szolgáltatást nyújtó multinacionális cégek számára arra, hogy a legkedvezőbb adózási feltételeket kínáló országban adózzanak. Így szinte teljesen mentesülnek a társasági adó fizetése alól, míg a tényleges szolgáltatás helye szerinti állam számottevő adóbevételtől esik el. Az elemzés áttekinti e méltánytalan helyzet orvoslása érdekében kidolgozás alatt álló javaslatokat. Továbbá megvizsgálja és értékeli, hogy esetleges bevezetésük milyen hatással lenne a magyar államháztartásra, és milyen ellenőrzési feladatok ellátását igényelné.

Pulay Gyula: Lehetséges a nemzetközi ellenőrzés a vízminőség javítása érdekében
A Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete stratégiájával összhangban az Állami Számvevőszék elemzéseivel és ellenőrzéseivel hozzájárul az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai hazai megvalósulásához. Az ellenőrzés feltétele, hogy a célok elérésének mértéket megbízhatóan jelző indikátorok kerüljenek meghatározásra, és ezek kiszámításához hiteles adatok álljanak rendelkezésre. Emellett előfeltétele a nemzetközi koordinált ellenőrzés lefolytatásának a nemzetközi, a nemzeti és a programszintű indikátorok azonossága vagy hasonlósága. Ez a feltétel teljesül a "tiszta víz és alapvető köztisztaság" fenntartható fejlődési cél két részcélja tekintetében - az ÁSZ elemzés készítői által kidolgozott módszertan szerint.

A Pénzügyi Szemle különszámából

Kocziszky György - Veresné Somosi Mariann: Közösségi tulajdonú (nem pénzügyi) gazdasági társaságok fenntarthatóságának vizsgálata
Tanulmányukban a szerzők a következő kérdésekre keresik a választ. Hogyan definiálható a fenntartható közösségi vállalat? Milyen indikátorok segítségével és hogyan mérhető a közösségi vállalatok fenntarthatósága? Milyen következtetések vonhatók le a mutatók, részindexek, illetve az index változásából?