2020. november 30. 8:00

Ez történt 2020 novemberében

Novemberben további három tanulmányt mutattunk be a Pénzügyi Szemle legutóbbi számából, melyek a reziduálisjövedelem-modell, a kis- és középvállalkozási szektor váltóra váltás, illetve az iszlám bankok bevételsimító gyakorlatának témakörével foglalkoztak. Mindezeken túl tudósítottunk az ÁSZ által szervezett, az egyházi fenntartású intézmények gazdálkodását áttekintő Jó gyakorlatok szemináriumról.


Konferencia: Fókuszban az egyházi fenntartású intézmények gazdálkodása
Az egyházi fenntartású intézmények gazdálkodásával, szabályozásával és ellenőrzésével kapcsolatos tapasztalatokat mutatták be az Állami Számvevőszék "Jó gyakorlatok" szeminárium sorozatában megtartott online konferencia előadói. Az eseményen Holman Magdolna, az Állami Számvevőszék alelnöke, Dr. habil. Birher Nándor PhD, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi docense, Faragó Tiborné, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió ügyvezetője és Marozsán Lászlóné, az Állami Számvevőszék felügyeleti vezetője tartott előadást.

Tanulmányok a Pénzügyi Szemléből

Cziglerné Erb Edina: A reziduálisjövedelem-modell újbóli megjelenése a vállalatok és a beruházási projektek értékelésében
A reziduális jövedelemre alapozott értékelés korábban már ismert volt az értékelési elméletben és gyakorlatban, azonban az utóbbi évtizedekben újra erősödő figyelmet kapott. A tanulmány a diszkontált cash flow módszer és a reziduálisjövedelem-modell egybevetésével arra keresi a választ, hogy az elméleti különbözőségnek milyen gyakorlati alkalmazásbeli következményei vannak. A szakirodalomban és a nemzetközi gyakorlatban továbbra is igen nagy népszerűségnek örvend a diszkontált cash flow módszer, de bizonyos helyzetekben kifejezetten hibás eredményt adhat. A tanulmány konkrét vállalati példák segítségével világít rá arra, hogy ilyen esetekben a RIM-modell segítségével mérsékelhetők az alul- vagy túlértékelés kockázatai.

Szalay Zsuzsanna - Vértesy László - Novák Zsuzsanna: A kis- és középvállalkozási szektor erősítése váltóra váltással
A váltóra váltás javaslata meghökkentőnek tűnhet. Legalább ennyire különös az a helyzet, hogy bár hazánkban 2018. január 1-től életbe lépett a váltójog egységes hazai szabályrendszerének érvényesítése érdekében a 2017. évi CLXXXV. törvény a váltójogi szabályokról, de váltóhasználatról és -forgalmazásról azóta sem beszélhetünk. Tanulmányunkban amellett érvelünk, hogy egyéb rövid lejáratú vállalati értékpapír hiányában a váltó - kidolgozott jogszabályi hátteréből fakadóan - megfelelően segíthetné a kkv-k likviditáskezelését. Röviden bemutatjuk a vállalati értékpapírok jelentőségét a vállalkozások finanszírozásában hazai és nemzetközi viszonylatban, valamint a váltóval kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások alakulását a hazai felügyeleti statisztikák tükrében, és utalunk a váltóval kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások fejlesztési lehetőségeire. Áttekintjük a váltó korábbi és jelenlegi hazai jogi-szabályozási környezetét, majd összegezzük a váltó hazai használata mellett szóló érveket.

Amina Malik - Babar Zaheer Butt - Shahab Ud Din - Haroon Aziz: Az eredmény változékonysága és a szabályozási intézkedések hatása az iszlám bankok bevételsimítására
Jelen tanulmány a bevételsimító (income smoothening) gyakorlatok azonosítására és a szigorú szabályozások Pakisztáni Értéktőzsdén (PSX) jegyzett iszlám bankok bevételsimítására gyakorolt hatására összpontosít a 2010 és 2018 közötti időszakot vizsgálva. A bevételsimító tevékenységek gyakoriságát a hitelveszteségekre képzett céltartalékokon (LLP-ken) keresztül értékeljük.