Ez történt 2020 októberében

Októberben megjelent a Pénzügyi Szemle legújabb száma, az új lapszám fókuszában "COVID-sokk-terápia" címmel egy rendkívül aktuális téma: a koranavírus járvány gazdasági, társadalmi hatásai állnak. Emellett a hónap során bemutattuk az ÁSZ négy elemzését, melyek a közbeszerzések és az alkalmazandó zöld szempontok témakörét, a mérési rendszerek megalapozottságát, az Európai Bizottság országjelentéseinek objektivitását és a központi költségvetés fenntarthatóságát vizsgálták.

FÓKUSZBAN: COVID-SOKK-TERÁPIA - Megjelent az új Pénzügyi Szemle
Az új lapszám fókuszában "COVID-sokk-terápia" címmel egy rendkívül aktuális téma: a koranavírus járvány gazdasági, társadalmi hatásai állnak. Olvashatunk a covid sokk és kezelése kapcsán a gazdasági kitettségről és válságállóságról, államadósság-növekedéséről, a szociális védelem és a társadalmi kohézió kihívásairól, valamint a gazdaságelmélet és gyakorlat változásairól. Tanulmányainkban az iszlám bankok bevételsimítást célzó gyakorlatáról, a kis- és középvállalkozások váltóra váltással történő erősítéséről, valamint a reziduális jövedelem modell újbóli megjelenéséről olvashatnak az érdeklődők.

Gazdasági kitettség és válságállóság exogén sokk esetén
Jelen tanulmány 25 európai ország esetében vizsgálja, hogy milyen összefüggések láthatók egyes országok makrogazdasági, sebezhetőségi, kitettségi karakterisztikája és a Covid-19-járvány okozta gazdasági válság alatti teljesítménye, az elszenvedett gazdasági sokk mértéke között. Az eredmények igazolják azt a kezdeti elvi feltevést, hogy egy nem gazdasági jellegű, exogén sokk által okozott gazdasági válságban a rövid távú hatások tekintetében a gazdasági sérülékenység és a kiinduló makrogazdasági-társadalmi állapot magyarázó ereje jóval kisebb, mint a gazdasági okokra visszavezethető krízisek esetében.

Török László: A koronavírus miatti államadósság-növekedés az Európai Unió országaiban
Tanulmányom célja, hogy egy ökonometriai modell alkalmazásával előrejelzést adjak a koronavírusjárvány által kiváltott államadósság-ráták növekedésének várható mértékeire az Európai Unió tagországaiban. A vizsgálatot a válság lefutásának négy különböző verzióját feltételezve végzem el, az ötödik scenárióban pedig azt a makrogazdasági állapotot elemzem, amikor a válság véget ér. Bármelyik járványlefutási modellben a számítások eredményeként kapott várható államadósságráta-növekedések az országok között széles skálán szóródnak. Görögország, Olaszország és Spanyolország vonatkozásában azonban feltételezhetően kritikus értékeket fognak elérni.

Terták Elemér - Kovács Levente: A szociális védelem és a társadalmi kohézió kihívásai válsághelyzetben a pénzügyi szférában
A 2020 tavaszán Európában is megjelenő koronavírus-járvány (Covid-19) alapjaiban rengette meg az egész világot. A gazdasági szereplők tevékenységét hirtelen megannyi bizonytalanság vette körül. Tanulmányunkban éppen ezért arra vállalkozunk, hogy feltárjuk, a járvány kitörése óta eltelt rövid idő során milyen változások mentek végbe az emberek közötti gazdasági kapcsolatokban és a gazdaságpolitikában.

Botos Katalin: Élet és megélhetés
A válság változtatásra készteti a közgazdaság-tudományt, a figyelem középpontjába hozza az egészségügyi ágazatot. A legfontosabb: megtalálni a gyógymódot és fejleszteni a gyógyító-megelőző kapacitásokat. Az élet megmentése mellett a megélhetés is biztosítandó, hiszen a járvány terjedésének megakadályozására kialakult karanténhelyzet nagy gazdasági visszaesést hozott. A visszaesés differenciált a világ különböző régióiban, mert a pénzügyi lehetőségeik is nagyon különbözőek, amit a védekezésre fordíthatnak. A tanulmány megvizsgálja az USA, Európa és a fejlődő világ helyzetét. Levonja a következtetést, hogy a vírusválság elleni védekezés csak nagyobb nemzetközi kooperációval érhető el. Az is leszűrhető, hogy pusztán monetáris politikával nem lehet megoldást találni. A fiskális politika bevetésére is szükség van. Mindennek a pénzügyi rendszer szabályainak változására várhatóan rendkívül nagy hatása lesz.

ÁSZ-elemzések

Legyenek zöld szempontok a közbeszerzések során!
A zöld beszerzéseknek elsődleges szerepük van az éghajlatváltozás elleni küzdelemben és a környezetvédelmi célok megvalósításában - erre a következtetésre jutott az Állami Számvevőszék legfrissebb elemzése. Az ÁSZ elemzői rámutatnak, hogy a klímaváltozáshoz kapcsolódó stratégiai és végrehajtási dokumentumok rögzítették az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó fő célokat és feladatokat, ugyanakkor a stratégiai célok elérését elősegítheti a zöld közbeszerzéshez kapcsolódó részletszabályok kidolgozása és a zöld beszerzésekre vonatkozó cselekvési terv kialakítása. Az ÁSZ elemzői hangsúlyozzák: kiemelten fontos, hogy az Országgyűlés által kitűzött célokhoz konkrét, számszerűsíthető, mérhető feladatok kapcsolódjanak, továbbá ezek nyomon követése, mérése is megvalósuljon.

A hiteles mérés köz(kincs)
A jól irányított államnak alapvető követelménye a megalapozott mérési eredményeken alapuló döntéshozatal. Az Állami Számvevőszék felismerve a hiteles, objektív és elfogulatlan mérések fontosságát több mérési rendszer megalapozottságát is értékelte. A nemzetközi korrupciós rangsorok, a versenyképességi mérések, a hitelminősítők által alkalmazott minősítések és az Európai Bizottság által készített ország jelentések megalapozottságának elemzése rámutatott arra, hogy a nemzetközi mérések gyakran nem felelnek a tudományosság alapvető követelményeinek. Az ÁSZ ezen tudományos tanácsadó tevékenysége kormányzati és nemzetközi szakmai szinten is hasznosult.

Dr. Németh Erzsébet: A minősítők minősítése - objektívek-e az Európai Bizottság országjelentései?
Az Állami Számvevőszék két elemzésben értékelte az Európai Bizottság országjelentéseinek megalapozottságát és objektivitását. Megállapítást nyert, hogy a jelentések nem tartalmaztak részletes minősítési módszertant, a figyelembe vett tényezők és források, illetve azok súlyozása országonként és időszakonként eltért. Míg a Magyarországról szóló bizottsági prognózisok 2005 és 2010 között jellemzően kedvezőbbek, 2010 után kedvezőtlenebbek voltak, mint a hazai gazdaság tényszerű eredményei. A két számvevőszéki elemzés ide kattintva és ide kattintva érhető el.

Dr. Kádár Kriszta - Dr. Pulay Gyula: Fenntartható költségvetés - mérsékelt kockázatok
A központi költségvetés fenntarthatóságát, azaz a GDP-arányos államadósság-mutatók értékének folyamatos csökkenését az elemzett években a kedvező gazdasági környezet mellett számos tényező támogatta - erre a következtetésre jutott az Állami Számvevőszék legfrissebb elemzése. A korábbi évek során elért eredményeknek, javuló mutatóknak köszönhetően a COVID-19 járvány stabil gazdasági környezetben érte el hazánkat.