2021. február 28. 7:00

Ez történt 2021 februárjában

Februárban további két tanulmány mutattunk be a Pénzügyi Szemléből, melyek az ösztönzőállam-modell működése és a pénzügyi tudatosság oktatásában és fejlesztésében mutatkozó előrelépések témájában osztottak meg ismereteket. Mindezeken túl két ÁSZ-elemzést is bemutattunk, melyek az önkormányzati holdingok gazdálkodásának hatásait elemezték az önkormányzatok vagyoni helyzetére vonatkozóan, és a digitalizáció gazdaságfehérítő hatásait vizsgálták.


ÁSZ-elemzések

dr. Kádár Kriszta - Klinga László: Az önkormányzati holdingok gazdálkodásának hatásai az önkormányzatok vagyoni helyzetére
Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladatainak jobb minőségű és rugalmasabb ellátását teszik lehetővé, azonban veszteséges gazdálkodásuk, adósságaik a kormányzati szektor hiányát és adósságát is befolyásolhatják. Az ÁSZ elemzői hat önkormányzati holding pénzügyi mutatóit, eredményét, kötelezettségeit, követeléseit, adósságát, valamint a tulajdonos önkormányzatok szerepvállalását, a társaságok gazdálkodásából fakadóan a pénzügyi és vagyoni helyzetének változásait elemezte a 2017-2019. évek vonatkozásában. Az elemzés eredményeit az alábbiakban foglaljuk össze.

Digitalizációval fehéredik a magyar gazdaság
Az adózásban bevezetett digitalizációs fejlesztések eredményeként jelentősen nőtt az adófizetési hajlandóság és kiemelkedő mértékben fehéredett a magyar gazdaság - világítanak rá az Állami Számvevőszék elemzői. Kiemelik: a 2007-2019. évek közötti időszakban több mint duplájára nőtt a központi költségvetés áfabevétele, az áfarés - a kivetett és a beszedett áfa különbsége - pedig a 2010. évi 21,9%-ról 6,6%-ra mérséklődött, ami a legjelentősebb mértékű fehéredés az Európai Unióban. A gazdaságfehérítő intézkedések fontos hatása - az állami bevételek növekedése mellett -, hogy növeli az átláthatóságot, igazságos piaci viszonyokat teremt a gazdaság szereplői számára, jelentősen csökkenti a korrupció lehetőségét és erősíti a tisztességes adófizetést, a fair piaci versenykörnyezet megszilárdítását. Mindezek alapján a magyar gazdaság elmúlt években végbement fenntartható kifehérítése a korrupció elleni rendszerszintű fellépés eredményességét támasztja alá.

Tanulmányok a Pénzügyi Szemléből

Báger Gusztáv - Parragh Bianka: A koronavírus-válság, a fenntartható fejlődés és az ösztönző állam modellje
A koronavírus-válság és a fenntartható fejlődés kihívásai szükségessé teszik az ösztönzőállam-modell hatékony működését. Jelen tanulmány e cél elérését szolgáló kutatásnak a "filozófiáját", irányait és első eredményeit mutatja be. Szemléletünkben a pénzügyi és etikai ösztönzők piaci szereplőkre gyakorolt pozitív és negatív szinergia hatásainak vizsgálatával eljuthatunk az ösztönző állam céljainak a megvalósulásához. E szemlélet és a kapcsolódó hatáselemzés alapján megállapítható, hogy Magyarország válságkezelése 2020. júniusban a leghatékonyabbnak, októberben pedig a harmadik leghatékonyabbnak bizonyult az Európai Unióban. Kutatásunk másik fő iránya a fenntartható fejlődés jelenleginél sokoldalúbb, a pénzügyi fenntarthatósággal kiegészített négydimenziós modellel történő megalapozása, kiemelt figyelemmel a fenntartható fejlődés és a versenyképesség szoros összefüggésrendszerére. E modellben, kiemelten annak dinamizálásában meghatározók a globálisan érvényesülő megatrendek és az ENSZ fenntartható fejlődési céljai eléréséhez hozzájáruló hazai eredményeink.

Németh Erzsébet - Vargha Bálint Tamás - Domokos Kinga: Pénzügyi kultúra. Kik, kiket és mire képeznek? Összehasonlító elemzés 2016-2020
A kutatás azt értékelte, hogy történt-e előrelépés a pénzügyi tudatosság oktatásában és fejlesztésében Magyarországon 2016 óta. Áttekintettük a pénzügyi kultúra fejlesztésével kapcsolatos állami szerepvállalás változásait, illetve egy kérdőíves felmérésben azt vizsgáltuk, hogy a közoktatáson kívüli képzéseken milyen szervezetek, kiket és milyen tematika alapján képeznek.