2021. november 27. 7:00

Fókuszban a módszertani és technológiai újítások - MPGE-konferencia

A Magyar Pénzügyi - Gazdasági Ellenőrök Egyesületének (MPGE) éves konferenciája közös tudáscsere lehetőségét jelenti a hazai ellenőr szervezeteknek. A résztvevők idén a pandémia által is felgyorsított digitalizációs törekvések legújabb ellenőrzési implikációiról szerezhettek első kézből információkat. A szakmai előadások a gépi tanulási módszerek, az adatvezérelt intézmény, a monitoring típusú ellenőrzési megközelítés, a kockázatelemzési módszerek automatizációjának kérdéseit járták körbe.

A konferencián előadást tartott Vágujhelyi Ferenc, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezető államtitkára, Dr. Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke, Pankucsi Zoltán, a Miniszteri Kabinet koordinációs munkatársa, Dávid Ferenc, a Békés Megyei Kormányhivatal főosztályvezetője, Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, Horváth Gábor, a NAV ellenőrzési szakfőigazgatója, Kriskó Csaba, a Magyar Államkincstár Önkormányzati ASP Alkalmazásokat Támogató Főosztály vezetője, Dr. Nádházi Szabolcs, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Kapcsolattartási és Módszertani Főosztály vezetője, Dr. Kovács Tamás, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Megyei Adó- és Vámigazgatóság igazgatója, illetve Nagy József, a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete Egyesület alelnöke.

Vágujhelyi Ferenc, a NAV elnöke bemutatta azokat a gépi tanulási technológiákat, eszközöket, amelyeket a NAV a csalás felderítése érdekében használ. Ezek az eszközök nem csak az utólagos büntetések, szankciók kiszabását támogatják, de a megelőzést és a kockázatelemzést is.

Az adatvezérelt pénzügyi felügyelés kihívásai címmel tartott előadást Dr. Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, aki a konferencia tematikájához igazodva, módszertani, technológiai és lefedettségi szempontokat figyelembe véve mutatta be azt a folyamatot, amelynek révén a szervezet az adatvezérelt filozófia mentén szervezte újjá működését.

 

mpge_1


Szemléletváltásra van szükség, különben saját magunk válunk a fejlődés gátjává – hangsúlyozta előadásában Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke.  „Be kell lépnünk az új technológiai korba, ezáltal lehetővé téve a változást mind magánéleti, mind társadalmi szinten. Ez a változás hatalmas, magyarországi viszonylatban a rendszerváltás léptékéhez mérhető” - mutatott rá az ÁSZ elnöke.

Egy heterogén portfóliót fontos egységes elvek, stratégia mentén kontrollálni - erről is beszélt Pankucsi Zoltán a Nemzeti Vagyon Kezelésért Felelős Tárca Nélküli Miniszter miniszteri kabinetjének koordinációs munkatársa a 2021. évi MPGEE konferencián. A vállalati belső kontroll irányelvek kidolgozásában az Állami Számvevőszék is fontos támogatást nyújtott.

Dávid Ferenc, a Békés Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály vezetője és az MPGE Társadalombiztosítási Ellenőrzési Szakosztály elnöke a családok biztonságának megőrzése és biztosítása érdekében tett intézkedésekről, valamint a támogatások, kedvezmények igénybevétele jogszerűségének ellenőrzéséről tartott előadást.

Prof. Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke Gazdasági helyzetkép a COVID után, COVID előtt? Válságkezelés és újraindítása című előadásában a világjárvány rendkívül szerteágazó világgazdasági hatásait helyezte a fókuszba.

Az elmúlt évek technológiai, illetve digitalizációs fejlesztései természetesen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) feladatellátásában is jelentős változásokat hoztak, átrajzolva többek között az elemzési és ellenőrzési feladatok színterét. Ebben a megváltozott környezetben pedig, ahogy arra Horváth Gábor ellenőrzési szakfőigazgató előadása is rámutatott, az egyik legfontosabb elem az adat lett.

Kriskó Csaba, a Magyar Államkincstár Önkormányzati ASP Alkalmazásokat Támogató Főosztályának vezetője az önkormányzati ASP adatvagyon hasznosításáról beszélt az önkormányzatok kockázatelemzésének támogatása kapcsán.

Az aktív állam, aktív ellenőrzést is igényel - mutatott rá előadásában Dr. Nádházi Szabolcs, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) Kapcsolattartási és Módszertani Osztály főosztályvezetője.

Ma már elengedhetetlen az adózók attitűdjére, viselkedésére is hatni - mutatott rá előadásában Dr. Kovács Tamás a NAV Békés Megyei Adó- és Vámigazgatóságának igazgatója. Az adózókkal folytatott párbeszéd, az adózók megnyerése a költséghatékonyság miatt is indokolt. A NAV szakértője bemutatta, hogy a párbeszéd, a világos szabályok, hogyan segíthetik az adózók viselkedésének megváltoztatását és azt, hogy a célzott ellenőrzések milyen szerepet játszanak a felderítésben

Nagy József a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete Egyesület alelnöke előadásában a digitális eszközök alkalmazásával kapcsolatos speciális viselkedési szabályokat mutatta be.