2021. szeptember 03. 8:00

Széchenyi-díjjal tüntették ki Halmai Pétert, a Pénzügyi Szemle neves szerzőjét

Dr. Halmai Péter közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára tudományos munkássága és eredményei elismeréseként Széchenyi-díjban részesült. Professzor úr kutatási eredményei több alkalommal is megjelentek a Pénzügyi Szemle folyóiratban.

Halmai Péter tudományos munkája során a nemzetközi gazdaságtan, a makroökonómia, az összehasonlító gazdaságtan és az agrár-közgazdaságtan területén alkotott maradandót. Olyan kiemelt fontosságú kérdéseket vizsgált tudományos műveiben, mint például az európai integráció makroökonómiája, a potenciális növekedés irányzatai, az európai növekedési és felzárkózási modell sajátosságai, a pénzügyi és gazdasági válság növekedési hatásai, valamint a strukturális reformok. Professzor úr a hazai tudományos világ egyik vezető kutatója a mélyintegráció területén.

 

HP_600


Halmai Péter több tudományos publikációt közölt, továbbá több művéről készült recenzió is megjelent lapunkban, ami nagyban hozzájárult a tudományos folyóirat hazai és nemzetközi rangjához, impaktjához. 

Szerzői munkáját olyan nemzetközileg is elismert tudományos közlemények fémjelzik, mint például: 

  • Halmai Péter: Középpontban a reziliencia. A Gazdasági és Monetáris Unió mélyülésének egyes mechanizmusai. Pénzügyi Szemle, 2021/1 (pp. 7-31.);
  • Halmai Péter: Strukturális reformok és növekedési potenciál az Európai Unióban. Pénzügyi Szemle 2015/4 (pp. 520 – 535.).

Ezúton tisztelettel gratulálunk prof. dr. Halmai Péternek a Széchenyi-díjhoz.