Bemutatkozás

Bemutatkozás

A Pénzügyi Szemle Online az Állami Számvevőszék által kiadott és szerkesztett tudományos portál, amely a Pénzügyi Szemle közpénzügyi folyóirathoz kapcsolódik. A portál támaszkodik a Számvevőszék tudásbázisára, de munkáját külsős szakértőkkel megerősített Tanácsadó Testület is segíti. Munkánk végső célja a felelős, hasznos, eredményes és hatékony közpénzgazdálkodás elősegítése, valamint a pénzügyi kultúra széles körben történő emelése, fejlesztése. A cikkek a szerzők saját véleményét tükrözik, így az azokban megfogalmazottak nem tekinthetőek az Állami Számvevőszék hivatalos véleményének.

Célkitűzésünk, hogy közérthető nyelven vitassuk meg a pénzügyek, kiemelten pedig a közpénzügyek legfontosabb kérdéseit. Elemzéseink aktuális és a közgondolkodást érintő problémákra fókuszálnak, írásaink pedig tudományos igényességgel megírt publicisztikának tekinthetőek. Valljuk, hogy a közt érintő szinte minden kérdésnek vannak pénzügyi és közpénzügyi kihatásai, így nem csak a szűken értelmezett pénzügyi kérdésekkel, hanem a közgazdaságtan és a pénzügytan határterületeivel is szívesen foglalkozunk.

A portál szándékaink szerint egy pezsgő tudományos vitafórummá növi ki magát, ezért tettük lehetővé a tartalmak kommentelését is. A kommentelést saját néven tesszük lehetővé, a szinvonalas tudományos vita ugyanis feltételezi, hogy mindenki vállalja a véleményét. Portálunkon interjúsorozatban mutatjuk be a közpénzügyekkel foglalkozó legfontosabb magyar közgazdászokat, törvénytárban foglaltuk össze a legfontosabb közpénzügyi törvényeket, és napi rendszerességgel számolunk be a legfrissebb magyar és nemzetközi tanulmányokról. Eseménynaptárunkban minden olyan konferenciáról, tudományos előadásról, doktori védésről és egyéb eseményről számot adunk, amely érdekelheti a közpénzügyek és a pénzügyek iránt érdeklődő tudományos közösséget.

A portál nagyban támaszkodik a Pénzügyi Szemle folyóiratra is, amely egy félévszázados hagyományokra visszatekintő, megújult, bővülő tartalommal, állandó rovatrenddel, korszerű tipográfiával, egy kötetben magyar és angol nyelven negyedévente megjelenő közpénzügyi szakfolyóirat.

A lap deklarált célja az, hogy hiteles képet adjon a pénzügyi rendszerről, valamint - a legfontosabb pénzügyi összefüggések tükrében - a közszféra és a nemzetgazdaság működésének főbb vonásairól, a felzárkózási, jövőépítési törekvésekről és a kapcsolódó szakmai vitákról. A Pénzügyi Szemle online portál létrehozásának egyik célja épp az volt, hogy a folyóiratban közölt tudományos eredmények minél inkább hasznosuljanak, vagyis támogassák a pénzügyi kultúra terjesztését, a pénzügyi-gazdaságpolitikai döntések megalapozottságát, valamint járuljanak a hozzá a "jó kormányzáshoz".

A folyóirat olyan cikkeket közöl, amelyek a monetáris és fiskális politikát elemzik elméleti vagy empirikus szempontból, de várunk hazai, vagy nemzetközi adatbázison végzett gyakorlati pénzügyi-számviteli elemzéseket is.

Jó olvasást és vitatkozást!

Pénzügyi Szemle Online