2013. április 11. 13:52

''Folyamatos odafigyelésre van szükség''

Mik voltak az ÁSZ legfontosabb tapasztalatai az önkormányzatok működésével és pénzügyi helyzetével kapcsolatban? Milyen tapasztalatai vannak a számvevőszéknek a belső kontrollrendszerrel és a vagyonnal kapcsolatos ellenőrzésekhez kapcsolódóan? Többek között ezekre a kérdésekre válaszol Warvasovszky Tihamér, az Állami Számvevőszék alelnöke a Diplomata Magazinnak adott interjújában. Az alábbiakban egy rövid ajánlót közlünk az interjúból.

(...)

Milyen tapasztalatai vannak a számvevőszéknek a belső kontrollrendszerrel és a vagyonnal kapcsolatos ellenőrzésekhez kapcsolódóan?
A belső kontrollrendszer kiépítése és működtetése nélkül nem valósítható meg a közpénzek, a közvagyon szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználása. Az Állami Számvevőszék 2012-ben próbajelleggel községi és nagyközségi önkormányzatoknál végzett a belső kontrollrendszerre irányuló ellenőrzéseket. Négy település ellenőrzéséről szóló jelentésünket 2013 februárjában már nyilvánosságra hoztuk, további 29 település esetében pedig folyamatban van az ellenőrzés. Az ellenőrzések elsődleges célja annak megállapítása volt, hogy az önkormányzatok a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakították-e ki a belső kontrollrendszereiket, valamint biztosították-e a belső ellenőrzés szabályos és eredményes működését.

A számvevőszéki ellenőrzések rámutattak, hogy a belső kontrollrendszerek nem megfelelő kialakítása komoly kockázatot jelent, így az ezzel kapcsolatos hiányosságokat és szabálytalanságokat orvosolni és korrigálni szükséges. A tavalyi év második felében indultak azok a településeket és fővárosi kerületeket is lefedő ellenőrzéseink, amelyek az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségére irányulnak. Az ellenőrzés elsődleges célja annak értékelése, hogy az önkormányzatok szabályozták-e vagyongazdálkodási tevékenységüket, biztosították-e a törvényességet és a szabályszerűséget, illetve hogy a belső ellenőrzés elősegítette-e a vagyongazdálkodás szabályszerű működését.

Különösen fontos kérdésekről van szó, az önkormányzatok ugyanis saját hatáskörükben eljárva gondoskodnak a vagyonuk működtetéséről, megőrzéséről, illetve gyarapításáról, miközben a vagyonnak a közérdek és az önkormányzati célok megvalósítását, azon belül is elsősorban a kötelező önkormányzati feladatok végrehajtását kell szolgálnia. Ezek olyan feladatok, amelyek az adófizetők mindennapjait érintik, így ebben a tekintetben kiemelten fontos az eredményes, hatékony és szabályos működés. Ezek az ellenőrzéseink jelenleg is folyamatban vannak, a vagyongazdálkodás szabályosságát, valamint a vagyoni helyzetet értékelő sorozat-ellenőrzések az idén is folytatódni fognak. Az önkormányzati szektorhoz kapcsolódik a helyi közlekedési társaságok ellenőrzése is.

A számvevőszék a BKV után több nagy vidéki város közlekedési vállalatait, illetve a tulajdonosi jogokat gyakorló vagyonkezelőket és önkormányzatokat vette górcső alá. Ezekkel a még nem lezárt ellenőrzésekkel az a célunk, hogy hozzájáruljunk a közfeladat takarékosabb ellátásához, a közpénzek átlátható, rendezett felhasználásához és a helyi önkormányzati munka szakszerűségének növeléséhez. A fentiekből is kitűnik az a célkitűzésünk, hogy a közpénzfelhasználás valamennyi területére rálátásunk legyen, és a számvevők mindenhová eljussanak, ahol közpénzeket használnak fel. Ezért hangsúlyt helyezünk arra, hogy új, korábban nem ellenőrzött területek is a látókörünkbe kerüljenek. Azt nyugodtan megígérhetem, hogy a továbbiakban is ezt szem előtt tartva dolgozunk, és minden közpénzfelhasználó számíthat a számvevőszék szigorú, de következetes ellenőrzésére, illetve jobbító szándékú javaslataira.

(...)

Az interjú teljes egészében itt olvasható.