Adatvédelmi nyilatkozat

A Pénzügyi Szemle Online internetes honlapon (www.penzugyiszemle.hu, a továbbiakban: PSZO honlap) közzétett, valamint a honlap szerkesztésével, üzemeltetésével összefüggésben az ÁSZ tudomására jutott, illetve kezelt adatok vonatkozásában - amennyiben azok személyes adatokat tartalmaznak - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakkal összhangban adatkezelőnek és adatfeldolgozónak az alábbi jogi személyek minősülnek:

Adatkezelő: Állami Számvevőszék
Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.,
Elérhetősége: (1) 484 9100

Adatfeldolgozó: MCOnet International Kft
Székhelye: 1052 Budapest, Pesti Barnabás u. 4.
Elérhetősége: (30) 299-6627, (1) 266-6564

Az Állami Számvevőszék kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, azok bizalmas kezelését. A személyes adatokat, illetőleg a közérdekű és a közérdekből nyilvánosságra hozott adatokat a vonatkozó jogi szabályozás, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) rendelete (Európai adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) előírásainak megfelelően kezeljük.

Az adatkezelés során figyelembe vesszük az európai adatvédelmi biztos, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait és az Állami Számvevőszék e tárgyú belső szabályzatainak rendelkezéseit.

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása általában nem szükséges. Az Állami Számvevőszék az így tudomására jutott (személyes) adatokat harmadik fél számára nem adja ki (kivéve, ha törvény kötelez bennünket a személyes adatok kiadására).

A PSZO honlappal összefüggésben az Állami Számvevőszéknél a személyes adatok kezelésének és védelmének követelményei az alábbiakban valósulnak meg:

Személyes adatot csak egyéni vagy törvényi felhatalmazás alapján - mind tárgyát, mind idejét tekintve - célhoz kötötten kezelünk. Az adatkezelésünk minden szakaszában érvényesülnek azon törvényi és GDPR által támasztott követelmények, melyek az adatok minőségére vonatkozóan a tisztesség, törvényesség, pontosság, teljesség, időszerűség, integritás, átláthatóság, korlátozott idejű beazonosíthatóság és bizalmas jelleg követelményét teljesítik.

A PSZO honlap működtetésekor az alábbi legfontosabb adatvédelmi alapelveket tartjuk szem előtt:

A közérdekű adatokon és a közérdekből nyilvános adatokon kívül az adatkezelés során nyilvántartott személyes adatokról tájékoztatást nem adunk ki az érintett hozzájárulása, illetőleg törvényi felhatalmazás nélkül. Az Állami Számvevőszékkel nem célhoz kötötten közölt személyes adatokat a honlap szerkesztősége nem őrzi meg, azt nem adja tovább.

Az Állami Számvevőszék részére célhoz kötötten átadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, amire rendelkezésre bocsátották, attól eltérő felhasználásra nem adjuk tovább azokat.

Regisztrációs vagy felhasználói adatokat csak statisztikailag feldolgozott formában, egyedi (személyes) azonosítóhoz nem kapcsolhatóan hozunk nyilvánosságra.

A PSZO honlap szerkesztője az általa kezelt személyes adatokat minden törvényes eszközzel és fejlett informatikai háttérrel védi az illetéktelen behatolástól és felhasználástól.

A PSZO honlapja más internetes lapokra mutató linkeket is tartalmaz. A honlap szerkesztősége, üzemeltetője és az Állami Számvevőszék azonban semmilyen felelősséget nem vállal más honlapok tartalmáért.


(Legutóbbi frissítés dátuma: 2018. 07. 20.)