2020. február 24. 14:25

Állami vállalatok és korrupció - Integritás szemináriumot tart az ÁSZ

Immáron hetedik alkalommal rendezi meg nemzetközi integritás szemináriumát az Állami Számvevőszék, melynek fókuszában az állami vállalatok korrupció elleni védettsége áll, kiegészülve a politikai pártokat érintő ellenőrzési tapasztalatokkal. Az ötnapos rendezvényen összesen 22 ország 45 számvevőszéki szakértője vesz részt. A hétfői nyitókonferencián öt előadást hallhattak a résztvevők, továbbá átadásra került a 2020-as Solidus-díj, amit idén Karol Mitrík, a szlovák számvevőszék elnöke kapott.


Domokos László: Hazánk élen jár az állami cégek integritásában

Magyarország élen jár az állami tulajdonú gazdasági társaságok korrupció elleni védettségének erősítésében - jelentette ki Domokos László az Állami Számvevőszék VII. Nemzetközi integritás szemináriumának nyitórendezvényén. Az ÁSZ elnöke felidézte: az ÁSZ felvetése alapján az Országgyűlés 2019 júliusában fogadta el azt a törvényt, amely a köztulajdonú - állami és önkormányzati - vállalatok esetében is előírta belső kontrollrendszer kialakítását. Domokos László bejelentette: az ÁSZ 2020-ban minden állami és önkormányzati tulajdonú vállalat korrupció elleni védettségét értékelni fogja, hamarosan megkezdődnek az adatbekérések.

 

Domokos László

 

A köztulajdonú gazdasági társaságokkal szemben az egyik legfontosabb követelmény a hosszú távú stabilitás, vagy más kifejezéssel a fenntarthatóság - emelte ki előadása elején Domokos László. Kifejtette: a köztulajdonú gazdasági társaságok többsége közszolgáltatást nyújt, és a közszolgáltatásokkal szemben a legfőbb elvárás a megbízhatóság, vagyis az, hogy a közüzemi szolgáltatások a nap 24 órájának minden másodpercében elérhetőek legyenek. Ehhez pedig az szükséges, hogy a köztulajdonú gazdasági társaságok a rájuk bízott nemzeti vagyont korrupciótól és pazarlástól mentesen, azaz eredményesen és hatékonyan használják, kezeljék. Az előadásról bővebben itt olvashat.

Bártfai-Mager Andrea: A közvagyon gyarapítása, a felelős gazdálkodás a cél

Előadása bevezetőjében a Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Minisztérium (NVTNM) portfólió irányítási modelljét ismertette Bártfai-Mager Andrea. Rámutatott: az NVTNM küldetése, hogy gyarapítsa a közvagyont, megőrizze értékállóságát, felelősen és hatékonyan gazdálkodjon vele. Hangsúlyozta: az NVTNM a piaci gazdasági szereplők módszereit az állami társaságok sajátosságaihoz igazítva alkalmazza a tulajdonosi irányítás során. A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter közölte: "az integritást kiemelt kérdésként kezeljük, ezért az NVTNM szervezetében valamennyi munkatárs integritási képzésen vett részt 2019-ben."

 

Bártfai-Mager Andrea

 

Bártfai-Mager Andrea rámutatott: a portfóliószintű vagyonkezelés számos lehetőséget és kihívást rejt magában. A számokat ismertetve közölte: 2020-ra 31 társaság áll az NVTNM közvetlen irányítása alatt, azonban a teljes portfólió a leányvállalatokat is számba véve több mint kettőszáz. A kormány állami társaságokkal kapcsolatos vagyongazdálkodási politikájának végrehajtásáról is beszélt a 2020. évi Nemzetközi Integritás Szemináriumon a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter. Bártfai-Mager Andrea három területet különített el egymástól előadásában a feladatok kapcsán. Az első a stratégiai irányok meghatározása, amely a stratégiaelemzés és a működési kockázatok felmérése következtében valósul meg. A második a tervezés és kontrolling, ami az üzleti terv elfogadásából, a kontrolling rendszer kiépítéséből és a tulajdonosi kör ellenőrzéséből tevődik össze. Harmadik, szintén nélkülözhetetlen pillér a szabályozási eszközök kialakítása: a létesítő okiratok, szabályzatok, irányelvek, társasági belső ellenőrzés, felügyelőbizottság megléte. "Az NVTNM a társaságok felett a Magyar Állam tulajdonosi jogait egységes portfólió szemlélet mentén gyakorolja" - foglalta össze a működést Bártfai-Mager Andrea. Az előadásról bővebben itt olvashat.

Mathilde Mesnard: Korrupciós kockázatok az OECD-országokban

Az elmúlt 17 évben az állami tulajdonú gazdasági társaságok jelentősége meredeken emelkedett, 2017-ben globálisan az 500 legnagyobb vállaltból 102 már köztulajdonban volt, amely arány háromszorozódást jelent az ezredfordulóhoz képest. Az emelkedés elsősorban Kínának köszönhető, ahol az állami tulajdonú óriásvállalatok száma a 2000-ben mért 8-hoz képest 2017-re 74-re emelkedett - fejtette ki előadásában Mathilde Mesnard, az OECD pénzügyi és vállalkozásügyi ügyek igazgatóhelyettese.

 

Mathilde Mesnard

 

Mathilde Mesnard bemutatta, hogy az állami vállalatok elsősorban a pénzügyi szektorban és a hálózati iparágakban - közszolgáltatás, telekommunikáció - tevékenykednek, az OECD által vizsgált 40 országban összesen 2467 ilyen típusú vállalatot jegyeznek, melyek piaci értéke eléri a 2400 milliárd dollárt és több, mint 9,2 millió munkavállalót foglalkoztatnak. Mathilde Mesnard hangsúlyozta, hogy az OECD által kiadott irányelveknek köszönhetően az állami vállalatok irányításának minősége, hatékonysága és átláthatósága jelentős javulást mutat az irányelvek 2005-ös kiadása, majd 2015-ös felülvizsgálata után. Hozzátette ugyanakkor, hogy az OECD adatai egyértelműen mutatják, hogy elsősorban a feltörekvő országokban az állami cégek gyengébb hatékonysággal és magasabb tőkeáttétellel működnek, mint a versenyszféra vállalatai. Az előadásról bővebben itt olvashat.

Holman Magdolna: a pártok ellenőrzése a jogállam alapja

"Az integritás ellenállóvá teszi a szervezetet a korrupcióval, a csalással és más visszaélésekkel szemben" - nyitotta előadását Holman Magdolna, az ÁSZ főtitkára. Hozzátette: a pártok sajátos helyzetéből adódóan még nagyobb jelentősége van az integritásnak, mert a pártok integritása jelentősen befolyásolja, jelentős hatással van az ország korrupciós megítélésére is. Ezért is fontos, hogy beszéljünk a politikai pártok nemzetközi ellenőrzési gyakorlatáról, tapasztalatairól - szögezte le az Állami Számvevőszék főtitkára.

 

Holman Magdolna

 

Holman Magdolna rávilágított, hogy a pártokra rendkívül összetette törvényi előírások vonatkoznak, hiszen egyszerre gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek, közhatalmat gyakorló szervezetek, amelyek döntő mértékben közpénzekből működnek, így más, közpénzekkel gazdálkodó szervezetekhez hasonlóan biztosítaniuk kell a támogatások szabályszerű, átlátható és elszámoltatható felhasználását. Ezek miatt lényeges, hogy a pártok tevékenységüket befolyásolástól mentesen, csak a törvényileg engedélyezett forrásokból lássák el. Az ÁSZ főtitkára elmondta: a pártok politikai kampánytevékenységet folytathatnak, amely során be kell tartaniuk a kampányköltésekre előírt rendelkezéseket, illetve gazdálkodó szervezeteket és pártalapítványt hozhatnak létre, amelyek működését szintén törvények szabályozzák. Az előadásról bővebben itt olvashat.

Zeljka Dolezal Bo¾iæ: A horvát politikai pártok ellenőrzése

A horvát számvevőszék 2007 óta ellenőrzi a politikai pártok és más politikai szervezetek pénzügyi működését, az ellenőrzések száma a 2007-es 15-ről mára 45-re emelkedett - kezdte előadását Zeljka Dolezal Bo¾iæ, a horvát számvevőszék osztályvezetője. Hozzátette, hogy a politikai pártok száma háromszorosára emelkedett 2007 és 2018 között, miközben a szabálytalanságok száma csökkent. Horvátországban a politikai pártok tevékenységét alapvetően két intézmény, a számvevőszék és a választási bizottság ellenőrzi, előbbi a pénzügyi működést, utóbbi a választási kampány finanszírozását kíséri figyelemmel. A számvevők a lezárt üzleti év ellenőrzését minden évben elvégzik minden olyan politikai párt esetében, melynek költségvetése meghaladja a 13 510 eurót.

 

Zeljka Dolezal Bo¾iæ

 

A politikai pártok minden évben kötelesek elkészíteni pénzügyi tervüket a soron következő évre és pénzügyi kimutatásukat a lezárt évre vonatkozóan, továbbá kötelesek jelenteni minden egyes beérkező adományt, legyen az pénzügyi vagy termék/szolgáltatás. Ezek a dokumentumok és információk egy központi elektronikus rendszerbe kerülnek feltöltésre - korábban minden párt a saját internetes oldalán tette elérhetővé -, ahonnan a számvevők és a választási bizottság ellenőrei bármikor letölthetik azokat - mutatott rá Zeljka Dolezal Bo¾iæ. Az előadásról bővebben itt olvashat.