2017. január 26. 14:34

Etikus vezetés a közszolgáltató társaságoknál - Kerekasztal-beszélgetés az ÁSZ-ban

Miként található meg a kapcsolat egy köztulajdonú társaság integritása és gazdaságos működése között? Mit tehet a tulajdonosi jogok gyakorlója annak érdekében, hogy a teljesítménykövetelmények megfogalmazódjanak? Hogyan lehet hatékonyabbá tenni a közszolgáltató társaságok ellenőrzését? Az ÁSZ és a Miskolci Egyetem által szervezett előadássorozat - az előadásokról bővebben itt, itt, itt és itt olvashat - után tartott kerekasztal-beszélgetésen Pulay Gyula, az ÁSZ felügyeleti vezetőjének kérdéseire válaszolt Kocziszky György, a Miskolci Egyetem professzora, Kriza Ákos, Miskolc polgármestere, Ányos József, a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója és Warvasovszky Tihamér, az ÁSZ alelnöke.

Pulay Gyula: Hogyan határozható meg a kapcsolat egy köztulajdonú társaság integritása és gazdaságos működése között?

Warvasovszky Tihamér: Egy profitorientált, versenyszférabeli vállalattal szemben egy közszolgáltató vállalatnál nem a minél nagyobb nyereség elérése a cél, hanem az, hogy a társadalmi elvárásoknak megfeleljen. Fontos, hogy jól kezelje a közvagyont, átláthatóan, az integritás jegyében működjön, és a nyújtott szolgáltatással kapcsolatban a fogyasztó elégedett legyen, mind annak árát, mind pedig minőségét illetően. A legfontosabb az, hogy a fogyasztó bízzon a közszolgáltatóban, ezen keresztül pedig bízzon az államban. Ennek érdekében ki kell építeni az integritást, biztosítani kell az átlátható működést. Ha pedig a közszolgáltatást végző cég veszteséges, akkor ennek az okait elemezni kell; lehet, hogy az ok épp az, hogy nem érvényesül az integritás, nem megfelelően használják a vagyontárgyakat.

Kocziszky György: Az, hogy egy állami szervezet hogyan működik, a társadalom értékrendje. A tízparancsolat nem tesz különbséget kis lopás és nagy lopás között, éppen ezért értékrendi kérdésnek tartom az integritást; a közszféra vállalatai csakis akkor működhetnek hatékonyan, ha ennek az elvárásnak is megfelelnek.

Kriza Ákos: Attól, hogy egy polgármester jó politikus, még nem biztos, hogy a helyi gazdasági társaságok is jól működnek. Az elmúlt 20 évben Magyarországon először mindent széthúztunk, a közintézmények jobbra-balra szaladtak, nehezen lehetett átlátni a rendszert. Különböző informatikai rendszerek alakultak ki, mindenki maga intézte a beszerzést. A kabát újragombolásának kell megkezdődnie, de ez hosszú ideig fog tartani. Egységes gazdasági vezetésre van szükség az önkormányzatoknál. Az egységes kontrollok bevezetésének meg kell jelennie a működésben. Amíg nem összehasonlíthatóak a könyvelések, addig ez itt most csak egy tudományos beszélgetés lehet.

Kriza Ákos, Miskolc polgármestere


Ányos József: Egy önkormányzati vállalat esetében nem a profitmaximalizálás a cél, hanem a fogyasztói igények kielégítése, ami mellett természetesen figyelembe kell venni gazdasági érdekeket is. Amikor megalapult a Debreceni Vagyonkezelő, az integritás, a veszteség okainak feltárása volt az elvárás, fenntartva a szolgáltatás színvonalát.

Pulay Gyula: Mit tehet a tulajdonosi jogok gyakorlója annak érdekében, hogy a teljesítménykövetelmények megfogalmazódjanak?

Kriza Ákos: Annak érdekében, hogy tudjuk, mi történik a vállalatainknál, kialakítottunk egy polgármesteri biztosi rendszert, ezen belül tíz személy fedi le a város működtetésének csúcsát. Például az energetikai egységeket egy polgármesteri biztos viszi, az ő feladata az, hogy minden alá tartozó kérdést átlásson, így sokkal gyorsabban tudunk válaszolni a kihívásokra. Megpróbáljuk összehúzni a működést, így nem csak gazdasági megtakarítás jelentkezik, hanem a működési kultúra is javul. Ma már nem csak azzal kell foglalkoznunk, hogy a meglévő vagyont hogyan kezeljük, hanem a város jövőképének megfelelő hosszú távú tevékenységet is meg kell tervezni. Operatívnak és jövőorientáltnak kell lenni egyszerre.

Ányos József: Etikai kérdésekben irányvonalat csak az a menedzsment tud meghatározni, amelynek van iránymutatása az önkormányzattól, van belső késztetése és rendelkezik működési tapasztalattal. Ma Magyarországon a vízművekben már van szakmaiság, vállalati kultúra; ma már nem a túlélésért küzdenek ezek a vállalatok.

Kocziszky György a Miskolci Egyetem professzora


Kocziszky György: Fejétől bűzlik a hal. Világos, hogy a versenyszféra vállalatainál a tulajdonosok egyértelmű elvárásokat tudnak megfogalmazni, és keményen el is várják ezek betartását. A közszférában ugyanilyen világos elvárások kellenek. Fontos az oktatás szerepe ezen a téren, hiszen az etikai kérdések taníthatóak. A vezetés konfliktuskezelések sorozatából áll, az emberekkel való bánás művészete ez. Egy közszolgáltató azt látja, hogy korlátozott erőforrásokból kell korlátlan igényeket kielégíteni, jobb oktatási rendszert, jobb egészségügyet, infrastruktúrát szeretne mindenki, valóságos cirkuszi mutatvány ennek az egyensúlynak a megteremtése.

Pulay Gyula: Az ÁSZ azt látja, hogy nincsenek világos teljesítménykövetelmények a gyakorlatban. Hogyan lehetne ezt a hiányosságot pótolni?

Warvasovszky Tihamér: Ami az integritás kapcsán az előadások során már elhangzott: a gyakorlatban vannak kemény és lágy kontrollok. Előbbieket szigorú törvények, szabályok írják elő, ezeket az ÁSZ ellenőrzi. A lágy kontrollok ugyanakkor az integritásban a helyénvalósági kérdések, például az egyik leggyakoribb kérdés az ajándékozás, hisz sokszor természetes, hogy valaki ajándékot ad egy közszolgáltatásért. Ez ugyanakkor, bár nem számít korrupciónak, mégis teret engedhet a korrupciónak. A lágy kontrollokkal az a probléma, hogy nem kötelezőek, pedig jelen esetben meg kell határozni, hogy ki milyen ajándékot fogadhat el. Az az ember viselkedik etikusan, aki akkor is etikusan viselkedik, ha senki sem látja.

Pulay Gyula: Hogyan lehet hatékonyabbá tenni az ellenőrzést?

Kriza Ákos: Az egyes vállalatok felügyelő bizottsági tagjaitól nem várható el, hogy egy szoros kontrollt mélyebben alkalmazzanak a gyakorlatban. Szinte lehetetlen minden önkormányzati tulajdonú cégnél megjeleníteni olyan kontrollokat, hogy például ki milyen ajándékot fogadhat el. Miskolcon például mintegy 6000 dolgozóról beszélünk ezeknél a vállalatoknál. Akkora a tehetetlensége a rendszernek, hogy rendkívül nehéz bármilyen változtatást átvinni rajta. Rendkívül fontos ezen a ponton a HR-kérdés, vagyis az, hogy minden egyes vezetői székbe megfelelő személyt ültessünk be. Amíg azonban a város képtelen megfizetni a legjobb HR-eseket, hisz azokat mind felszívja a versenyszféra, addig ezen a ponton nem tudunk előrelépni.

Ányos József a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója


Ányos József: Debrecenben kettéválik az ellenőrzés, az egyes cégek felügyelőbizottságában olyan emberek vannak, akik elsősorban a közszolgáltatást értékelik, míg a vagyonkezelő felügyeletében elsősorban gazdasági szereplők, akik szinte kizárólag a gazdasági kérdéseket nézik. Ez a kettéválás feszültséget okoz. Visszatérve az ajándékozás kérdésére: korrupció akkor lép föl, ha a fogyasztó azt hiszi, hogy a korlátozott erőforrások elosztásánál az ajándéknak köszönhetően előnyt élvez. Mi ezzel szemben azt sugalljuk, hogy nem a korlátozott erőforrások urai vagyunk, hanem közszolgáltatók. E kettő között óriási a különbség.

Pulay Gyula: A közszférában kevés helyen van vezetői teljesítményértékelés, szemben a versenyszférával. Miért nem alakult ez ki, mit lehetne tenni a kialakítás érdekében?

Kriza Ákos: Ezelőtt öt évvel, mikor karácsonykor a vezetői jutalmakat akartuk kiosztani, megjelent a hír az újságban, hogy x milliót el akarunk szórni. Nem tudtuk eldönteni, hogy mit csináljunk, talán ne fizessük meg a szakembereinket? Vagy felemeljük az alapbért, megszabadulva ezzel a jutalmakból fakadó konfliktusoktól? De ez a megoldás meg azért nem jó, mert nem motivál. Épp keressük a két véglet közötti egészséges megoldást. A motiváció és a teljesítményértékelés összekapcsolódik, amíg a motivációt nem tudjuk rendbe tenni, addig nem léphetünk előre.

Ányos József: A gond az, hogy nincsenek tudományos alapjai a teljesítmény mérésének. Egy profitorientált cég vezetőjének vagy egy gépnek a teljesítményét tudom mérni, de egy közszolgáltatást végző cég vezetőjének teljesítményét nem nagyon. Itt inkább szubjektív mércék vannak, hogy ki mennyire elégedett az adott szolgáltatással.

Warvasovszky Tihamér, az ÁSZ alelnöke


Kocziszky György: A közszférában dolgozókat meg kell fizetni, de emellett szükség van teljesítményelvárásra is. Itt óriási és egyre növekvő vagyonról van szó, amit ha nem megfelelően kezelnek, akár helyi politikai válságokat is képes kirobbantani. Politikai stabilitás nélkül pedig nincs gazdasági stabilitás.

Warvasovszky Tihamér: Nem csak meg kell fizetni a közszféra dolgozóit, de teljesítményelvárásokat is kell támasztani, ami nem egy egyszerű feladat. Az ÁSZ kidolgozott egy modult, ami a vezetői teljesítmények értékelésére vonatkozik. Ez a modul még kísérleti fázisban van, bízunk benne, hogy lesz majd olyan "Jó gyakorlatok" konferencia, ahol ennek az eredményeiről is be tudunk számolni.