2020. november 11. 12:40

Fókuszban az egyházi fenntartású intézmények gazdálkodása - Konferencia

Az egyházi fenntartású intézmények gazdálkodásával, szabályozásával és ellenőrzésével kapcsolatos tapasztalatokat mutatták be az Állami Számvevőszék "Jó gyakorlatok" szeminárium sorozatában megtartott online konferencia előadói. Az eseményen Holman Magdolna, az Állami Számvevőszék alelnöke, Dr. habil. Birher Nándor PhD, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi docense, Faragó Tiborné, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió ügyvezetője és Marozsán Lászlóné, az Állami Számvevőszék felügyeleti vezetője tartott előadást.

Holman Magdolna: Az ÁSZ támogatja az egyházi intézményeket

Az egyházi fenntartású intézmények számvevőszéki ellenőrzésének indokoltságáról tartott előadást Holman Magdolna, az ÁSZ alelnöke. Az Állami Számvevőszék legfőbb alkotmányos küldetése, hogy támogassa Magyarország Alaptörvényének közpénzügyi fejezetében lefektetett elvárások, - úgymint a törvényesség, átláthatóság, célszerűség, eredményesség, a közélet tisztaságának elve - gyakorlati érvényesülését és fejlesztését. Ezzel összhangban az ÁSZ célja a közpénzügyek jó irányba való terelése, a pozitív változások elindítása és fenntartása, ezáltal a közpénzügyi helyzet javítása. A mai online konferencia ennek egyik élő példája - nyitotta előadását Holman Magdolna.

Holman Magdolna, az Állami Számvevőszék alelnöke

Az egyházi fenntartók ellenőrzése során az ÁSZ arra kereste a választ, hogy a fenntartóknál megvannak-e a központi költségvetésből kapott támogatások kezelésének, a gazdálkodásnak, a közpénzekkel való elszámolásnak az alapvető feltételei és annak megfelelően jártak-e el. Az Állami Számvevőszék az intézményfenntartók ellenőrzésével hozzájárul ahhoz, hogy a kapott közpénzeket az államháztartáson kívüli szervezetek is ellenőrizhető, átlátható és elszámoltatható módon használják fel a közfeladatok ellátása során, valamint, hogy a nyilvánosság és az ellátást igénybevevők megfelelő tájékoztatást kapjanak az államháztartáson kívüli közfeladatot ellátók működéséről - hangsúlyozta az ÁSZ alelnöke. Az előadásról bővebben itt olvashat.

Birher Nándor: Egyházi intézmények és az erkölcs szerepe

Az erkölcs szerepét mutatta be az egyházi fenntartású intézmények gazdálkodásának szabályozásában és gyakorlatában Dr. habil. Birher Nándor PhD, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi docense. "Mi az erkölcs?" - tette fel a kérdést előadásának elején, hozzáfűzve, hogy ma nagy a tanácstalanság ezzel kapcsolatban. A 20. század második felét a szocialista erkölcs jellemezte, amiből hamar kiábrándultunk, a kérdés az, hogy mi marad ezután. Az egyházi intézmények feladata pont az, hogy ebben a tekintetben utat mutassanak, csak akkor élhetünk ugyanis egy jól működő társadalomban, ha mások boldogságára törekszünk, ehhez azonban el kell jutnunk az erkölcsösség megfelelő szintjére - mutatott rá az előadó.

Dr. habil. Birher Nándor PhD, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi docense

Birher Nándor kifejtette, hogy az egyházi intézmények szociális és oktatási intézmények, melyek középpontjában az ember áll. Rámutatott, hogy az intézmények cselekvésének módja attól függ, hogy miként tekintenek az emberre, úgy, mint szükséges rosszra, vagy mint az önmegvalósítás lehetőségére, vagy mint felebarátra, "akinek szüksége van rám"? Az előadásról bővebben itt olvashat.

Faragó Tiborné: Egy egyházi intézmény vezetői tapasztalatai

Faragó Tiborné, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió ügyvezetője az intézmény vezetésével kapcsolatos tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. Előadásának elején bemutatta az intézményt, amely egy szociális humán közfeladatokat ellátó, debreceni székhelyű, az ország több mint 150 településén, naponta több ezer rászorulót ellátó jogi személy. Az intézményben összesen 750-800 fő dolgozik, a központban a teljes intézményhálózatra kiterjedően szervezik a pénzügyi, munkaügyi, HR, módszertani, ellenőrzési és fejlesztési feladatokat.

Faragó Tiborné, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió ügyvezetője

Az ÁSZ-ellenőrzés kapcsán az intézményvezető elmondta, hogy a 2015-2018 közötti időszakra vonatkozóan a költségvetési támogatás felhasználásának szabályszerűségét vizsgálta az ÁSZ, melynek során a számvevők több ezer oldalnyi dokumentumot tekintettek át igen rövid idő alatt, valamint helyszíni ellenőrzésekre is sor került az intézményeknél. Faragó Tiborné előadásában elmondta, hogy a növekvő ismertség és a sokasodó feladatok egyre több kihívás elé állították az intézményt, éppen ezért kapcsolatokat alakítottak ki a helyi humán szolgáltatókkal, a helyi szociálpolitikában részt vevő szervezetekkel, önkormányzatokkal. Az előadásról bővebben itt olvashat.

Marozsán Lászlóné az ÁSZ-ellenőrzések tapasztalatairól

Az egyházi fenntartású intézmények gazdálkodásával kapcsolatos számvevőszéki tapasztalatokat mutatta be Marozsán Lászlóné, az Állami Számvevőszék felügyeleti vezetője. Az államháztartáson kívüli intézményfenntartók ellenőrzését elsősorban az indokolja, hogy jelentős nagyságrendű közpénzt használnak fel és társadalmi érintettségű közfeladatot látnak el - mutatott rá előadásában Marozsán Lászlóné. Ilyen intézményből 2016 és 2020 között az ÁSZ összesen 155-öt ellenőrzött - ebből 25 egyházi jogi személy -, amely ellenőrzésekből ugyanennyi jelentés és két elemzés is készült.

Marozsán Lászlóné, az Állami Számvevőszék felügyeleti vezetője

Minden közpénzfelhasználóval szemben egy hármas követelményrendszer támasztható, az intézményeknek ellenőrizhetőnek, elszámoltathatónak és átláthatónak kell lenniük - hangsúlyozta Állami Számvevőszék felügyeleti vezetője. Az ellenőrzések fő területei a szabályozottság, a költségvetési támogatás felhasználása és a beszámolási kötelezettség teljesítése voltak. Az ellenőrzések során a számvevők olyan kérdésekre keresték a választ, mint hogy a fenntartók szabályosan alakították-e ki a kapott költségvetési támogatás felhasználásához a működési és gazdálkodási környezetet? Vizsgálták továbbá, hogy rendeltetésszerűen használták-e fel a fenntartók a kapott költségvetési támogatásokat, a támogatások szabályszerű felhasználásával kapcsolatos fenntartói feladatokat ellátták-e, vagy hogy a nyilvánosság előtt a támogatás felhasználásával elszámoltak-e - mutatott rá előadásában Marozsán Lászlóné. Az előadásról bővebben itt olvashat.