2022. december 16. 11:52

Monetáris szuverenitás és digitális jegybankpénz

Horváth Gábor
vezető közgazdasági szakértő,
Magyar Nemzeti Bank

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2022/4. (p. 538-551.)


Összefoglaló: Egy állam tényleges monetáris szuverenitása az állam képessége arra nézve, hogy monetáris irányítási eszközökkel megvalósítsa gazdaságpolitikai céljait. E fogalom túlmutat a vesztfáliai szuverenitás külső beavatkozásoktól mentes diszkréciójának koncepcionálásán, amire a modern pénzügyi rendszer fiat és hitelpénzrendszerek hierarchikus működési komplexitása miatt van szükség. Ugyanakkor a 21. század monetáris kihívásai az államok tényleges monetáris szuverenitását is kikezdhetik, ami azonban a digitális jegybankpénz bevezetésén keresztül részben még megmenthető. A tanulmány tehát a digitális jegybankpénz tényleges monetáris szuverenitásra gyakorolt hatásának különböző területeit veszi sorra, kartalista pénzelméleti kiindulópontot választva. A tanulmány rámutat, hogy e területeken a digitális jegybankpénz javíthat egy nemzetállam tényleges monetáris szuverenitásán.

Kulcsszavak: monetáris szuverenitás, digitális jegybankpénz, kartalizmus, monetáris politika, pénzügyi stabilitás

JEL-kódok: B52, E5, E63, F3

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2022_4_4 


Töltse le a teljes cikket!