2020. július 06. 10:35

A 2014-es államszámviteli reform az önkormányzati tapasztalatok tükrében

Pilotprojekt a problémák feltárásáraTóth Balázs
tanársegéd,
Szegedi Tudományegyetem

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2020/2. (p. 244-260.)Összefoglaló: Az államháztartási számvitel 2014-es megújulása a közszféra egyik legnagyobb reformjának tekinthető. A korábban alkalmazott számviteli információs rendszer jelentős hiányosságokkal rendelkezett, amely végső soron az önkormányzati rendszer működésének zavaraihoz, eladósodottságához vezetett. A kutatás célja: feltárni a hazai települési önkormányzatok tapasztalatait a számviteli reform bevezetésének folyamatával, valamint az újonnan kialakuló rendszerrel kapcsolatban. A vizsgálat során 8 intézmény 18 szakértőjével készültek interjúk és kiscsoportos megkérdezések. Az elmondottak alapján az átállás időszakát egy turbulens periódusként jellemezhetjük, az új szabályozásnak való megfelelés próbára tette az önkormányzatok alkalmazkodóképességét. Az újonnan kialakuló rendszerrel kapcsolatos vélemények heterogénnek tekinthetők. A megkérdezettek szerint az új államszámvitel képes támogatni a megbízható és valós kép kialakulását, naprakész információkat biztosít az adott szervezeti egységről. Ennek ellenére a rendszer nem hozott osztatlan sikert, ugyanis egy sokkal összetettebb és nehezebben kezelhető rendszer jött létre, emellett arra is fény derült, hogy a számviteli információs rendszer adatai a legtöbb esetben nem töltik be a nekik szánt szerepet a gazdálkodás során.

Kulcsszavak: államháztartási számvitel, eredményszemlélet

JEL-kód: H830

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2020_2_6Töltse le a teljes cikket!