2021. szeptember 29. 17:03

A Covid–19 első hullámának hatása a gazdasági felsőoktatásban tanuló hallgatók pénzügyi biztonságára

Kálmán Botond
PhD-hallgató,
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Üzleti Szabályozás és
Információmenedzsment Intézet, Gazdaság- és Regionális Tudományok
Doktori Iskola

Bárczi Judit
PhD habil., egyetemi docens,
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Szent István Campus,
Gazdaságtudományi Intézet

Zéman Zoltán
PhD habil., egyetemi tanár,
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Szent István Campus, Üzleti
Szabályozás és Információmenedzsment Intézet, Pénzügymenedzsment és
Controll Tanszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2021/3. (p. 368-389.)


Összefoglaló: Tanulmányunk a felsőoktatásban tanuló, gazdasági képzésre járó hallgatók pénzügyi kultúráját vizsgálja. A szakirodalmi adatok szerint felértékelődnek a pénzügyi ismeretek, viszont ehhez az egyre fontosabb tudáshoz nem társulnak gyakorlati eredmények. Ezért a pénzügyi biztonságérzet is csökken, különösen akkor, ha egy váratlan jelentős gazdasági krízis is kialakul. Ennek a csökkenésnek az okait vizsgáltuk. Magyar és külföldi hallgatókat kérdeztünk kétfázisú, offline kérdőíves felmérésben. A két lekérdezés között zajlott le a Covid–19-járvány első hulláma, ezzel modelleztük a gazdasági krízishelyzetet. A kérdésekkel felmértük a diákok elméleti tudását, pénzügyi viselkedését és a pénzügyekhez fűződő viszonyát. Rákérdeztünk továbbá arra is, hogyan értékelik saját pénzügyi helyzetüket és biztonságérzetüket. A válaszok statisztikai feldolgozása után lineáris modellek felállításával határoztuk meg azokat a tényezőket, amelyek szerepet játszanak a pénzügyi biztonság alakulásában. Legfontosabb eredményünk, hogy a felmérés éve a pénzügyi kultúra minden dimenzióját befolyásolja, ami igazolja a járvány okozta krízis szerepét és hatását.

Kulcsszavak: pénzügyi műveltség, környezeti krízis, gazdasági felsőoktatás, pénzügyi biztonság

JEL-kódok: G53, A22, D14, G01

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2021_3_3


Töltse le a teljes cikket!