2017. június 06. 14:26

A család- és otthonteremtési adókedvezmények, illetve támogatások egyes hatásai

Sági Judit
habil., PhD, főiskolai docens, Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügy Intézeti Tanszék, Budapest

Tatay Tibor
habil., PhD, egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem Gazdasági Elemzések Tanszék, Győr

Lentner Csaba
CSC, egyetemi tanár, intézetvezető, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közpénzügyi és Államháztartási Intézet, Budapest

Neumanné Virág Ildikó
PhD, egyetemi docens, Pannon Egyetem Nemzetközi Gazdaságtan Intézeti Tanszék,
Veszprém

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2017/2 (p. 173-189.)

Összefoglaló: Magyarország népessége az utóbbi évtizedekben folyamatosan csökken, egyetemben a világ fejlett országaival. A kutatások számos tényezőt azonosítanak a demográfiai folyamatokat meghatározó okként. A fertilitási ráta alacsony szintje mögött a családalapítási szokások változása, a több, iskolában töltött év, a családmodellek, életfilozófiák átalakulása mutatható ki. Gazdasági faktorként jelenik meg a fiatalok munkavállalásának bizonytalansága, az otthonszerzés nehézsége. Tanulmányunkban a gyerekvállalás, a születések számának magyarországi tendenciáit vizsgáltuk az ezredforduló után. A gyerekvállalásra befolyást gyakorló tényezőnek tekintjük a lakáshoz jutást. Ezért áttekintjük a lakáspiac ezredfordulót követő folyamatait. A számok alapján látható, hogy a 2008-as válság után a lakásépítések száma tartósan visszaesett, aminek ellensúlyozására 2012-től a kormányzat otthonteremtési programot indított. Ezt 2015-ben kiszélesítették, majd 2016 során a támogatások feltételeit tovább bővítették. A bevezetéstől eltelt idő alatt 2016 végéig már 36 000 család vehette igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt, amelynek értéke másfél év alatt hozzávetőleg 87 000 millió forint összeget tett ki. 2016-ban a megkötött szerződések mintegy egyharmada volt olyan, amelyben további gyereket vállaltak a támogatás igénybevételekor. Empirikus kutatás keretében megvizsgáltuk, hogy a gyerekvállalási korba érő fiatalok szándékait előreláthatóan megváltoztatja-e a támogatási rendszer megléte. Saját kérdőíves vizsgálatunkban 1332 felsőoktatásban tanuló hallgató vett részt. A válaszadók 73,4 százaléka szerint a gyerekvállalási kedvet növeli az otthonteremtési támogatás. 36,7 százalék válaszolta azt, hogy a támogatási rendszer fennmaradása esetén maga is vállalna több gyereket. Megállapítottuk, hogy az otthonteremtési támogatás pozitívan befolyásolja a gyerekvállalási kedvet.

Kulcsszavak: termékenységi arány, családtervezés, gyerekvállalás, családtámogatás, lakásépítés

JEL-kódok: I38, J13, R21

Töltse le a teljes cikket!