2020. július 06. 10:06

A feltörekvő országok aszimmetrikus monetáris politikai reakciófüggvényének elemzése

Trung Thanh Bui
PhD-hallgató,
Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar

Kiss Gábor Dávid
egyetemi docens,
Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2020/2. (p. 210-225.)Összefoglaló: A Taylor-szabálynak komoly szerepe van a jegybankok működésének vizsgálatakor. Hagyományosan a Taylorszabály becslése során a négyzetes veszteség függvény optimalizációját végezzük el egy lineárisnak feltételezett gazdasági térben. Eszerint a kamatláb lineárisan reagál az inflációs rés és a kibocsátási rés változásaira. Ezzel szemben a gyakorlatban a feltörekvő országok monetáris hatóságainak gyakran el kell szakadniuk ettől a lineáris-négyzetes megközelítéstől. Munkánk során egy nemlineáris Taylor-szabály elemzését tűztük ki célul, amely egy nemlineáris Phillips-görbén és aszimmetrikus preferenciákon alapul. Ehhez az általánosított momentumok módszerét (Generalized Method of Moments, GMM) használjuk, hogy feltárjuk 12 feltörekvő gazdaság inflációs célkövető monetáris politikájának az aszimmetrikus természetét. A kapott eredmények nyomán megállapíthatjuk, hogy a recessziók által okozott deflációs nyomás erőteljesebben hat a mintában szereplő országok kamatlábaira. Emellett a vegyes inflációs célkövetés alkalmazása alkalmasabbnak bizonyult a válság kezelésére. A gazdasági recessziók elkerülésének igénye erősnek mondható a feltörekvő országok között, miközben a magas inflációt csupán Brazíliában, Kolumbiában, Magyarországon, a Fülöp-szigeteken és Dél-Afrikában próbálják elkerülni az érintett jegybankok.

Kulcsszavak: Taylor-szabály, monetáris politika, aszimmetrikus monetáris politikai cél, nemlineáris Phillips-görbe, aszimmetrikus preferenciák

JEL-kódok: E43, E52, E58, E61, E65

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2020_2_4Töltse le a teljes cikket!