2022. június 28. 11:38

A fenntarthatóság új szempontjai: a nem pénzügyi jelentések európai gyakorlatának elemzése

Boros Anita
PhD, központvezető, egyetemi tanár,
GREENOLOGY Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont, Magyar
Agrár- és Élettudományi Egyetem

Lentner Csaba
PhD, egyetemi tanár,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Széll Kálmán Állampénzügyi
Kutatóműhely

Nagy Vitéz
PhD, egyetemi adjunktus, vendégkutató,
Budapesti Corvinus Egyetem, Infokommunikációs Tanszék, Nemzeti
Közszolgálati Egyetem, Széll Kálmán Állampénzügyi Kutatóműhely

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2022/2. (p. 186-200.)


Összefoglaló: A környezeti (E), szociális (S) és kormányzati (G) kritériumoknak való megfelelésről a vállalatoknak az ún. nem pénzügyi információkra vonatkozó közzétételek szabályrendszere (keretrendszer) szerint kell beszámolniuk. Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy milyen jellemzői vannak az ESGjelentéseknek, azok tükrözik-e az egyes piaci szereplők fenntarthatósági tevékenységét, és melyek a kérdéskör legkurrensebb problémái. Kutatásaink során arra a megállapításra jutottunk, hogy számos egymással párhuzamosan létező – eltérő adatok közzétételét előíró – kötelező és önkéntes közzétételi előírás van, amelyek ezért csak részlegesen alkalmasak a vállalkozások fenntarthatósági tevékenységének az összehasonlítására. A vállalati jelentések egy része emellett csak alapelvi szinten foglalkozik az ESG-kérdésekkel, és csak kisebb hányaduk számol be konkrét intézkedésekről és elért eredményekről. Éppen ezért megfogalmaztuk azokat a javaslatokat is, amelyek a vállalatok ESG-mutatók alapján történő összemérhetőségét támogatják.

Kulcsszavak: nem pénzügyi jelentés, fenntarthatósági jelentések, NFRD, ESG, ESG-szemlélet

JEL-kódok: F64, F65, G11, G15, G2, G3, K20, K32, O16,

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2022_2_2 


Töltse le a teljes cikket!