2022. március 25. 11:06

A fiatal felnőttek és a hitelek (kockázatkerülési csapda)

Béres Dániel
PhD, főiskolai docens,
Budapesti Metropolitan Egyetem

Huzdik Katalin
PhD, egyetemi docens,
Budapesti Metropolitan Egyetem

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2022/1. (p. 33-55.)


Összefoglaló: Tanulmányunkban a 18–25 év közötti korosztály hitelekhez való hozzáállását vizsgáltuk két (2013 és 2020) nem reprezentatív felmérés eredményei alapján. A mintában szereplők száma mindkét esetben meghaladta a 1740 főt. Mindkét kérdőív hat blokkból állt, zárt és nyitott kérdéseket, valamint Likert-skálákat tartalmazott. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a fiatal felnőttek hitelekhez való hozzáállása alapvetően negatív, ha tehetik, kerülik a hitelfelvételt. A két felmérés között eltelt időszakban a hitelek szélsőséges elutasítottsága mérséklődött. A megkérdezettek hitelfelvételi gyakorlata (a megvalósított hitelcél) tekintetében a pénzügyi kultúra szempontjából is megfelelő, a jövőbe történő befektetésnek is értékelhető. A jövőre vonatkozó várakozásnak jelentős szerepe van a hiteltermék utólagos értékelésekor. A hitelezés intézményének javuló megítélésében jelentős szerepet játszott a két vizsgált időszak között kibontakozó, újradefiniált fogyasztóbarát hitelezési környezet, valamint a támogatási programok hitelintézeti szektoron keresztül történő megvalósítása. A lakosság kockázatkerülő magatartása csapdahelyzetként jelentkezik hitelezés szempontjából.

Kulcsszavak: hitelezés, fiatal felnőttek, attitűd, kockázatkerülési csapda

JEL-kódok: D69, D81, E21, G40, G53

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2022_1_2 


Töltse le a teljes cikket!