2019. december 01. 9:56

A gazdasági növekedés és a hitelezési volumen összefüggésének empirikus elemzése Magyarországon

Varga József
habilitált egyetemi docens,
Kaposvári Egyetem, Pénzügyi és Számviteli Intézet,
Budapesti Corvinus Egyetem
Pénzügyi tanszék, Gazdaságtudományi Kar

Elbegdorj Temuulen
közgazdász

Bareith Tibor
egyetemi tanársegéd,
Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Pénzügy és Számvitel Intézet

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2019/4. (p. 483-498.)Összefoglaló: Tanulmányunk vizsgálatának középpontjában az a kérdésfeltevés áll, hogy milyen tényezők határozzák meg a gazdasági növekedés ütemét és ezen okok között milyen helyet foglal el a hitelezés. Fő célunk a hitelezés és a gazdasági növekedés közötti elméleti háttér bemutatása, amelyet empirikusan is elemzünk Magyarország esetében az 2000-2017 közötti időszakra vonatkozóan. Publikációnkban elosztott késleltetésű vektor autoregresszív modellt használtunk, így a függő változó nemcsak a mostani időszak magyarázó változóitól, hanem azok múltbeli értékeiktől is függ. A vizsgált időszakban szignifikáns kapcsolatot találtunk a magánszektor és az államháztartás hitelállományának növekedése és a kibocsátás növekedése között. Empirikus elemzésünk alapján a vizsgált változóink közül a bázishatás mellett a német gazdasági növekedés, a recesszió bizonyult szignifikánsnak.

Kulcsszavak: gazdasági növekedés, hitelezési volumen, Magyarország

JEL-kódok: E42, E44, G20

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2019_4_1Töltse le a teljes cikket!