2022. szeptember 29. 17:33

A gázmotoros áramszolgáltatás üzleti lehetőségei az egészségügyi szektorban

Vokony István
PhD, egyetemi docens,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamos Energetika
Tanszék

Sinkovits Bálint
tudományos munkatárs,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamos Energetika
Tanszék

Sőrés Péter Márk
tanársegéd,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamos Energetika
Tanszék

Divényi Dániel
PhD, egyetemi docens,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamos Energetika
Tanszék

Szalmáné Csete Mária
PhD, egyetemi docens,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Környezetgazdaságtan
és Fenntartható Fejlődés Tanszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2022/3. (p. 414-430.)


Összefoglaló: A kutatásban új energiatermelő eszközökre alapozva a hő- és villamos energia biztosítása mellett helyben a szünetmentes ellátást szavatoló – telephelyen kívülre rendszerszintű szolgáltatás értékesítésére építő – üzemeltetési koncepciót alakítottunk ki. A szektorra jellemző nemzetközi tapasztalatok alapján teljes üzleti koncepciót szükséges kialakítani a sikeres pilotprojektekhez. A megvizsgált műszaki-gazdasági és regulációs környezet tendenciái alapján látható, hogy a ma még bizonytalan kimenetelű változások iránya egyöntetű: mind támogatja a szekunder szabályozásra alkalmas kiserőművi eszközök piaci térnyerését és profitabilitásának fennmaradását. Fontos feladat az unikális elemek azonosítása az értékajánlatokban. A kutatás célja annak feltárása, hogy a realizált árkülönbség, a hőoldali bevételek, a termelési kihasználtság, az optimalizált üzemviteli működtetés, a méretezés stb. közül melyik és milyen mértékben van hatással a beruházásra, az üzemeltetésre és összességében az üzleti modellre, annak eredményességére.

Kulcsszavak: termelés optimalizálás, ESCO, gázmotor, üzemeltetés, UPS

JEL-kódok: O0, O1, O3

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2022_3_6 


Töltse le a teljes cikket!