2021. december 06. 15:24

A gyermekvállalási és családtámogatási rendszer egyes állampénzügyi szegmensei Szlovákiában

Lentner Csaba
PhD, egyetemi tanár,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Széll Kálmán Állampénzügyi
Kutatóműhely, Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért

Horbulák Zsolt
PhD, egyetemi adjunktus,
Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem, Nemzetgazdasági Kar

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2021/4. (p. 494-512.)


Összefoglaló: A gyermekvállalási hajlandóság csökkenésének problémájával a világ számos országa küzd. Tanulmányunkban Szlovákia demográfiai viszonyait elemezzük történelmi léptékben, majd bemutatjuk azokat az adópolitikai és támogatási eszközöket, amelyekkel a szlovák kormány a gyermekvállalást és a nevelést kívánja elősegíteni. Jelen tanulmány témaválasztása tulajdonképpen egy közvetett kísérlet a magyar népesedési és népesedéspolitikai intézkedések megítélésének igazolására. Korábbi kutatásainkban, empirikus vizsgálatokkal alátámasztva arra jutottunk, hogy Magyarország és Szlovákia hasonló fejlettségű és számos szempontból hasonló adottságú ország, amelyek a 2010-es évek eleje óta széles körű adópolitikai és lakásépítési támogatásokat biztosítanak. Azt elemeztük, hogy a szülőképes korú nők, családok ezekhez a támogatásokhoz hogyan viszonyulnak, valamint emelkedik-e a támogatások hatására a gyermekvállalási hajlandóság. Kifejtettük, hogy a magyar fiatalok körében kedvező a kormány CSOK-rendszere és adókedvezményei fogadtatása, ám a gyermekvállalási hajlandóság előmozdítása az állampénzügyi kedvezményeken és támogatásokon túl számos körülménytől függ. A szlovákiai viszonyok elemzésével a magyar rendszer esetleges továbbfejlesztésére, a családvállalás szempontjainak más aspektusaira is fel kívánjuk hívni a figyelmet.

Kulcsszavak: családi adókedvezmények, otthonteremtés, demográfia, Szlovákia, Magyarország

JEL-kódok: I38, J13, R21

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2021_4_2 


Töltse le a teljes cikket!