2019. december 01. 12:23

A hazai egészségpénztárak tőkéjének vizsgálata - a nullaközeli kamatlábak világában

Tóth Balázs
tanársegéd,
Szegedi Tudományegyetem

Csiki Máté
PhD-hallgató,
Szegedi Tudományegyetem

Kiss Gábor Dávid
PhD, egyetemi docens,
Szegedi Tudományegyetem

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2019/4. (p. 499-521.)Összefoglaló: A demográfiai, szociális és technológiai változásokkal párhuzamosan az állami egészségügyi rendszerre összpontosuló terhek növekedésével a központi költségvetés egészségügyi közkiadásainak növekedése mellett egyre nagyobb teret nyernek a magánkiadások. Az egészségpénztári rendszer az egészségügyi finanszírozás és a hosszú távú pénzügyi tervezés tekintetében kiemelt fontossággal bír. Azonban a 2010-es években kimerültek a taglétszám, a befizetések és így a felhalmozott tőke növekedése mögött álló tartalékok. Tanulmányunkban vektor autoregressziós modell segítségével, három specifikációval - belső-, tőkepiaci-, és egészségügyi folyamatok mentén - vizsgáltuk az egészségpénztárak tőkéjére ható tényezőket. A minta az 1998 és 2018 közötti időszakra terjed ki, az éves gyakoriságú adatok valamennyi egészségpénztárat magába foglalják. A specifikus modellek szerint a taglétszám, a kötvénypiaci hozamok és a várható élettartam pozitív hatást generál az egészségpénztárak tőkefelhalmozására, ellenben az elérhető információk akár csökkenthetik is a befektetési kedvet.

Kulcsszavak: egészségpénztár, befektetési politika, humántőke, államkötvény, monetáris politika

JEL-kódok: G22, I11, I13

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2019_4_2Töltse le a teljes cikket!