2021. június 23. 10:48

A heterodox közgazdaságtan helyzete a gazdaságtudományban

Eleonóra Matoušková
PhD, egyetemi adjunktus,
Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2021/2. (p. 276-291.)


Összefoglaló: Az ortodox gazdaságtan (a gazdaságtan, illetve a neoklasszikus gazdaságtan fő áramlata) a gazdaságelméletben vezető szerepet játszik. Intellektuális ellentmondásai ellenére a felsőoktatásban továbbra is a  tananyag alapvető részét képezi. Az ortodox gazdaságelmélet egyik alternatívájának a  heterodoxiát lehet tekinteni, amely három elméleti megközelítésből táplálkozik, a  baloldali heterodoxiából, az új osztrák gazdasági iskolából valamint a neoheterodoxiából. A tanulmány célja, hogy bemutassa az ortodox, illetve a heterodox gazdaságelmélet közötti különbségeket, megtalálja a heterodoxia egyes áramlatai közötti hasonlóságokat, továbbá meghatározza a  köztük lévő különbségeket. A  heterodoxia jellemzője, hogy szakít az ortodox gazdaságtannal, kiemelten annak  kutatási módszereivel. A heterodox közgazdászok axiómája, hogy nem értenek egyet azzal a felfogással, miszerint a  döntéshozás mindig racionális, hogy a homo economicus egy mindig jelenlévő koncepció, a  formális-deduktív megközelítés, a matematikai módszerek alkalmazása vagy zárt rendszer pozíciójából való megközelítés nem mindig célravezető. A  heterodox gazdaságtan széles körű elméleti hagyományokkal rendelkezik, és nem csak baloldali heterodoxia; az új osztrák gazdasági iskola és az új heterodoxia között is vannak különbségek, mégpedig egyes irányain belül is.

Kulcsszavak: ortodox gazdaságtan, heterodox gazdaságtan, metodológia, gazdaságpolitika

JEL-kódok: B2, B41, B5, E7

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2021_2_6 


Töltse le a teljes cikket!