2021. december 06. 16:47

A Kínai–Pakisztáni Gazdasági Folyosó keretében megvalósuló kínai tőkebefektetés hatása a pakisztáni bankok teljesítményére

Sabeeh Ullah
PhD, egyetemi adjunktus,
The University of Agriculture, Gazdálkodási és Számítástechnikai Kar,
Üzleti és Vezetéstudományi Intézet, Peshawar, Pakisztán

Zia Muhammad
The University of Agriculture, Gazdálkodási és Számítástechnikai Kar,
Üzleti és Vezetéstudományi Intézet, Peshawar, Pakisztán

Rauf Gul
The University of Agriculture, Gazdálkodási és Számítástechnikai Kar,
Üzleti és Vezetéstudományi Intézet, Peshawar, Pakisztán

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2021/4. (p. 590-608.)


Összefoglaló: A tanulmány a Kínai–Pakisztáni Gazdasági Folyosó (KPGF) keretében megvalósuló közvetlen kínai tőkeberuházások és a pakisztáni kereskedelmi bankok teljesítménye közötti kapcsolat empirikus vizsgálatára vállalkozik, rávilágítva a meglévő szakirodalomban feltáratlan területre. Paneladatokat gyűjtöttünk a Pakisztáni Állami Banktól a kereskedelmi bankokról a 2009 és 2020 közötti időszakra vonatkozóan, különböző ökonometrikus technikákat alkalmaztunk, köztük a véletlen és a szisztematikus komponensekből álló általánosított momentumok módszerét (Sys-GMM). A közvetlen kínai tőkebefektetések és a bankok teljesítménye közötti kapcsolat elemzése érdekében külön vizsgáltuk a KPGF előtti (2009–2013) és az utáni (2014–2020) időszakot. Az eredmények azt mutatják, hogy a közvetlen kínai tőkebefektetések összességében jelentős pozitív hatást gyakoroltak a pakisztáni bankok teljesítményére, elsősorban a KPGF előtti mintákban, miközben a KPGF utáni mintákban nem volt jelentős ez a hatás. A kontrollváltozók tekintetében találtunk bizonyos eltéréseket előjelekben és jelentőségben a különböző banki teljesítmények mérésekor és a három mintában. A tanulmány hiánypótló eredménye rendkívül fontos általában véve a fejlődő országok és konkrétan Pakisztán döntéshozói számára.

Kulcsszavak: közvetlen külföldi tőkebefektetés, Kínai-Pakisztáni Gazdasági Folyosó, KPGF, banki teljesítmény, Sys-GMM, Pakisztán

JEL-kódok: C33, F21, G21

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2021_4_7 


Töltse le a teljes cikket!