2020. szeptember 30. 14:46

A kis- és középvállalkozási szektor erősítése váltóra váltással

Szalay Zsuzsanna
PhD, egyetemi adjunktus,
Budapesti Corvinus Egyetem, Üzleti Gazdaságtan Tanszék,
Vállalatgazdaságtan Intézet

Vértesy László
PhD habil., egyetemi docens,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaságés Társadalomtudományi Kar

Novák Zsuzsanna
PhD, egyetemi adjunktus,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaságés Társadalomtudományi Kar

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2020/3. (p. 413-429.)Összefoglaló: A váltóra váltás javaslata meghökkentőnek tűnhet. Legalább ennyire különös az a helyzet, hogy bár hazánkban 2018. január 1-től életbe lépett a váltójog egységes hazai szabályrendszerének érvényesítése érdekében a 2017. évi CLXXXV. törvény a váltójogi szabályokról, de váltóhasználatról és -forgalmazásról azóta sem beszélhetünk. Tanulmányunkban amellett érvelünk, hogy egyéb rövid lejáratú vállalati értékpapír hiányában a váltó - kidolgozott jogszabályi hátteréből fakadóan - megfelelően segíthetné a kkv-k likviditáskezelését. Röviden bemutatjuk a vállalati értékpapírok jelentőségét a vállalkozások finanszírozásában hazai és nemzetközi viszonylatban, valamint a váltóval kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások alakulását a hazai felügyeleti statisztikák tükrében, és utalunk a váltóval kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások fejlesztési lehetőségeire. Áttekintjük a váltó korábbi és jelenlegi hazai jogi-szabályozási környezetét, majd összegezzük a váltó hazai használata mellett szóló érveket.

Kulcsszavak: váltó, értékpapírpiac, kkv, fintech, pénzforgalom

JEL-kód: G20

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2020_3_6Töltse le a teljes cikket!