2020. szeptember 30. 14:14

A koronavírus miatti államadósság-növekedés az Európai Unió országaiban

A válságból való kilábalás utáni államadósság-ráták eltérő recessziós scenáriók menténTörök László
PhD, egyetemi oktató,
Debreceni Egyetem, Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2020/3. (p. 350-363.)Összefoglaló: A közgazdaság-tudománnyal szemben is elvárás, hogy a múlt tényeinek feltárásán túl a jövőre nézve is kíséreljen meg valamit mondani. Nem elsődleges feladata az előrejelzések készítése, ugyanakkor nem mellőzheti azt, különösképpen nem válságidőszakokban. Tanulmányom célja, hogy egy ökonometriai modell alkalmazásával előrejelzést adjak a koronavírusjárvány által kiváltott államadósság-ráták növekedésének várható mértékeire az Európai Unió tagországaiban. A vizsgálatot a válság lefutásának négy különböző verzióját feltételezve végzem el, az ötödik scenárióban pedig azt a makrogazdasági állapotot elemzem, amikor a válság véget ér. Bármelyik járványlefutási modellben a számítások eredményeként kapott várható államadósságráta-növekedések az országok között széles skálán szóródnak. Görögország, Olaszország és Spanyolország vonatkozásában azonban feltételezhetően kritikus értékeket fognak elérni.

Kulcsszavak: járvány, ökonometriai modell, államadósság, Európai Unió

JEL-kód: H63

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2020_3_2Töltse le a teljes cikket!