2021. december 06. 16:35

A korrupció dinamikus hatásai az államháztartás végső fogyasztási kiadásaira, bizonyítékok az OECD-országokból

Emin Efecan Aktaş
PhD, kutató,
Hatay Mustafa Kemal University, Pénzügyi Tanszék, Hatay, Törökország

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2021/4. (p. 573-589.)


Összefoglaló: A korrupció makrogazdasági mutatókkal való összefüggései és az évek során elterjedt negatív hatása számos empirikus tanulmány tárgyát képezte már. Az ezen makrogazdasági mutatók közé tartozó állami kiadások költségvetési politikai eszközök, méretüket és összegüket pedig a korrupcióból előnyt húzó döntéshozók módosíthatják. E tekintetben a korrupciónak a kormány végső fogyasztási kiadásaira tett hatását jelen tanulmányban a momentumok általánosított módszer rendszere (System Generalized Methods of Moment) szerinti paneladat-elemzéssel vizsgáltuk. A robusztussági ellenőrzés szerint használt négy különböző korrupciós index, valamint 37 OECD-ország 2002–2018 időszakra vonatkozó előrejelzései alapján szignifikáns és pozitív összefüggés áll fenn három modell korrupciós indexei és az állami kiadások között, míg a másik korrupciós index pozitívan, de nem szignifikánsan korrelál.

Kulcsszavak: korrupció, kiadás, momentumok általánosított módszer rendszere

JEL-kódok: D73, H50, C23

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2021_4_6 


Töltse le a teljes cikket!