2022. szeptember 29. 17:52

A közigazgatásban végzett ellenőrzési tevékenységek értékelése az ellenőrzési típusokra összpontosítva

A V4 országainak közszférájában alkalmazott gyakorlat


Lenka Hudáková Stašová
PhD, adjunktus,
Technical University of Košice, Pénzügyi Kar, Gazdaságtudományi Tanszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2022/3. (p. 448-462.)


Összefoglalás: A dolgozat a számvevőszékek által a közigazgatásban végzett ellenőrzéseket veszi górcső alá. Célja a visegrádi csoport (V4) legfőbb ellenőrzési intézményei által végzett tevékenység értékelése az ellenőrzések típusaira összpontosítva (megfelelőségi ellenőrzések, teljesítmény-ellenőrzések, pénzügyi ellenőrzések) 2005 és 2020 közötti időszakban. A felállított hipotézisek tesztelésére a Pearson-féle és a Spearman-féle korrelációs együtthatót használtuk. A tanulmány az elvégzett ellenőrzések száma, az ellenőrzés megállapításai, ajánlásai és az ellenőrzött intézkedéseinek száma közötti kapcsolatot vizsgálja. Szlovákiában és Magyarországon a megfelelőségi ellenőrzések túlsúlyban vannak. A teljesítményellenőrzések aránya ugyanakkor fokozatos növekszik. A legtöbb teljesítményellenőrzést a Csehországban végezték. Az elemzés szignifikáns kapcsolatot talált az elvégzett teljesítményellenőrzések száma és az számvevői ajánlások száma között Lengyelországban és Magyarországon. Lengyelországban és Csehországban emellett szignifikáns kapcsolat áll fenn az elvégzett teljesítményellenőrzések és az ellenőrzési megállapítások száma között.

Kulcsszavak: számvevőszék, teljesítmény-ellenőrzés, megfelelőségi ellenőrzés

JEL-kódok: H83, H72

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2022_3_8 


Töltse le a teljes cikket!