2022. február 28. 9:28

A közszféra belső ellenőreinek tanácsadói tevékenysége Magyarországon

Kovács Tamás
PhD, egyetemi docens,
Soproni Egyetem, Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2022/1. Különszám (p. 65-81.)


Összefoglaló: A belső ellenőr manapság nem csak bizonyosságot adó tevékenységet végez, hanem tanácsadói szolgáltatásokat is nyújt. A belső ellenőrzés tanácsadói tevékenysége a szervezet vezetője részére nyújtott, hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás. A tanulmány készítését az vezérelte, hogy ennek jelentőségét és gyakorlati megvalósulását vizsgáljuk költségvetési szerveknél, önkormányzatoknál, köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál. A vizsgálat során a szakirodalom és jogszabályok feldolgozása mellett primer kutatásra került sor. Megállapítható, hogy a döntéshozókat támogató tanácsadó szerep megerősödött, nagyobb hangsúlyt kap a belső ellenőrzés területén a közszférában is. Ugyanakkor úgy találtuk, hogy a függetlenség megőrzése, a szabályszerűség és a hatékonyság erősítése érdekében lehet még mit tenni, például a téma továbbképzéseken történő erősebb megjelenésével vagy bővebb ajánlásokkal.

Kulcsszavak: belső ellenőrzés, közszféra, köztulajdonban álló gazdasági társaságok, tanácsadó tevékenység

JEL-kódok: H83, M42, M48

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2022_k_1_4 


Töltse le a teljes cikket!