2021. március 30. 10:35

A közszféra intézményi tényezőinek hatása az exportra az OECD-országokban

Alper Ozmen
PhD, egyetemi docens,
Eskisehir Osmangazi University, Közgazdaságtudományi Kar,
Politika- és Közigazgatástudományi Tanszék, Eskiºehir, Törökország

Tufan Saritas
PhD, egyetemi adjunktus, KaramanoÄŸlu Mehmetbey University,
Közgazdaságtudományi Kar,
Gazdaságtudományi Tanszék, Karaman, Törökország

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2021/1. (p. 131-148.)Összefoglaló: Mint ismeretes, az export kedvező gazdasági jelenség, amelynek növelésére törekszenek minden országban. A tanulmány a közszféra intézményi tényezőinek exportra gyakorolt hatását vizsgálja az OECD 36 országában, a 2002-2018 közötti időszakra vonatkozóan. A vizsgálat során négy különböző modellt hoztak létre, és az exportot minden modellben függő változóként határozták meg. Az első modell szerint negatív összefüggés van a korrupciókontroll és az export között. A második modellben szintén negatív összefüggést találtak a szabályozás minősége és az export között. A harmadik modellben megfigyelhető, hogy pozitív kapcsolat van a politikai stabilitás és az export között. A negyedik - a jogállamiság exportra gyakorolt hatásait vizsgáló - modellben nem volt statisztikailag szignifikáns kapcsolat a változók között.

Kulcsszavak: közigazgatás, intézményi tényezők, export, paneladatok elemzése

JEL-kódok: H83, F10, G18, G19

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2021_1_7Töltse le a teljes cikket!