2022. január 12. 12:14

A magyar megyék gazdasági fejlődési pályáinak összehasonlító vizsgálata

Kocziszky György
a közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi tanár,
Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Világ- és Regionális
Gazdaságtan Intézet

Szendi Dóra
PhD, adjunktus,
Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Világ- és Regionális
Gazdaságtan Intézet

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2021/2. Különszám (p. 7-30.)


Összefoglaló: A szerzők jelen tanulmányukban a gazdasági fejlődés és a pályafüggőség rövid elmélettörténeti áttekintését követően 19 magyar megye és a főváros gazdasági fejlődését komplex index segítségével számszerűsítették, majd az index változását 1995–2019 között tekintették át. A tanulmány befejező részében elemzik az egyes fejlődési pályákban várható azonosságokat és különbségeket 2024-ig. A megyék eltérő fejlődési pályán mozogtak az elmúlt 25 évben, ez a tendencia érvényesül az előrejelzési időhorizont során is. A megyék fejlődési pályája, az időről időre jelentkező globális, makro- és helyi szintű sokkok miatt jobban megérezte a sokkokat, mint a fajlagos GDP-kibocsátás pályája.

Kulcsszavak: fejlődési pálya, útfüggőség, értékrend, ex post és ex ante elemzés, szimuláció

JEL-kódok: O10, R12

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2021_k_2_1 


Töltse le a teljes cikket!