2019. december 01. 12:43

A megfelelőség ellenőrzésének egyes kérdései az állami tulajdonú gazdasági társaságok esetében

Boros Anita
intézetvezető, egyetemi docens,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
elnök, Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2019/4. (p. 570-584.)Összefoglaló: Az állami tulajdonú gazdasági társaságok sajátos helyet foglalnak el az állami (köz)feladatellátás rendszerében. Meg kell felelniük a jogszabályi előírásoknak, az adott gazdasági társasággal szemben már az alapításkor megfogalmazott célkitűzéseknek, a tulajdonosi, esetenként kormányzati szinten megfogalmazott előírásoknak, a szakpolitikai (ágazati) szintű szabályozóknak, szabványoknak, a közszolgáltatást igénybe vevők által támasztott elvárásoknak, a szervezet által magával szemben lefektetett rövid, közép- és hosszú távú stratégiai céljainak, a vezetőkkel és a munkavállalókkal szemben megfogalmazott vállalati értékeknek. Tanulmányunk arra keresi a választ, hogy van-e erre valamiféle útmutatás az állami tulajdonú gazdasági társaságok számára, illetve miként lehet egyáltalán ellenőrizni az állami tulajdonú gazdasági társaságok megfelelőségét. A kutatásaink eredményeként megállapítottuk, hogy a hazai szabályozás csak részlegesen foglalkozik a megfelelőség kérdéskörével és egységes normatív szabályozási hiátus tapasztalható az állami tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában. Az államigazgatási szervekre, valamint a biztosítási és hitelintézeti szférára irányadó szabályozás áttekintése alapján megfogalmaztuk azokat a szabályozási tárgyköröket, amelyeket megfontolásra javasolunk az állami tulajdonú gazdasági társaságok megfelelőségi ellenőrzési alapjainak megteremtéséhez.

Kulcsszavak: állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, belső kontrollrendszer, compliance, integritás, megfelelőségi ellenőrzés

JEL-kód: G38, K20, M14, H83, M48

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2019_4_6Töltse le a teljes cikket!