2021. június 23. 10:23

A múlt és a jelen pénzügyi válságainak ismerete a pénzügyi oktatás függvényében

Csiszárik-Kocsir Ágnes
PhD, habil. egyetemi docens, kutatási dékánhelyettes,
Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar

Varga János
PhD, egyetemi docens, intézetigazgató-helyettes
Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar

Garai-Fodor Mónika
PhD, habil. egyetemi docens, dékán,
Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2021/2. (p. 215-234.)


Összefoglaló: A múlt válságai számtalan információt, adalékot adnak a jelen válságainak megértéséhez. A régmúlt és a közelmúlt krízisei azonos fejlődési fázisokon mentek keresztül a kibontakozásukat illetően, amelyre már több kutatás is rávilágított. Emiatt fontos, hogy ismerjük azok fejlődését, működését, csökkentve ezzel a jövő kríziseinek kialakulási valószínűségét. Fontos az is, hogy meg tudjuk különböztetni a buborékot a válságtól, mivel ez utóbbi csak akkor következik be, ha a buborék kipukkad. Ha azonban ez bekövetkezik, akkor a hatások közvetve vagy közvetlenül magukkal ragadnak mindenkit. A pénzügyi műveltség fejlesztése évek óta kihívás nemcsak hazánkban, hanem világszerte egyaránt. E folyamat során inkább a pénzügyi piacok működésének megértésére, az eszközök ismertetésére törekszünk, de vajon mennyire hangsúlyos a korábbi krízisek tárgyalása? Jelen tanulmányban arra vállalkozunk, hogy rávilágítsunk a régmúlt és a közelmúlt, valamint a jelen válságainak ismeretére, azok hatásainak érzékelésére a korábbi pénzügyi tanulmányok függvényében. Ehhez egy 2020-ban végzett kérdőíves kutatás eredményeit használjuk fel, széles körű szakirodalmi kutatással megalapozva azt. Célunk, hogy megvilágítsuk vagy megcáfoljuk a pénzügyi oktatás azon hiányosságait, amelyek fontosak a gazdaságban állandóan jelen lévő válsághelyzetek felismerésében és kezelésében.

Kulcsszavak: válság, buborék, pénzügyi oktatás, pénzügyi műveltség

JEL-kódok: A20, E69, G01, N80

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2021_2_3 


Töltse le a teljes cikket!