2021. január 10. 10:55

A nyugdíjrendszer fenntarthatósága, kockázatok és lehetőségek

Péter Ákos
számvevő, elemző,
Állami Számvevőszék

Németh Erzsébet
PhD, egyetemi tanár, Budapesti Metropolitan Egyetem,
igazgató, Állami Számvevőszék

Vargha Bálint Tamás
jogi elemző,
Állami Számvevőszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2020/2. Különszám (p. 57-85.)Összefoglaló: Minden tényező változatlansága mellett 2060-ra 10 aktív korúra 6 nyugdíjas fog jutni. Ez kockázatot jelent a nyugdíjak fenntarthatósága szempontjából. Tanulmányunk a nyugdíjrendszer fenntarthatóságára ható tényezők beazonosítása érdekében feldolgozta a népmozgalmi, gazdasági és foglalkoztatási statisztikákat, elemezte a népesedésre, foglalkoztatásra ható tényezőket és a nyugdíjkassza várható alakulását. Eredményeink rámutatnak, hogy a szülőképes korú nők számának csökkenése miatt, még mérsékelt termékenységnövekedés mellett is csökken a születések száma, így a családpolitikai intézkedések szükségesek, de nem elegendőek a gazdasági és nyugdíjkockázatok mérséklésére. Konjunkturális jellege miatt a gazdasági növekedés csak időlegesen mérsékelheti a kockázatokat. Ugyanakkor az időskorúak munkaerőpiaci aktivitásának meghosszabbítása kiszámítható hatékonysággal fékezheti a nyugdíjkiadások növekedését, miközben biztosítja a munkaerőpiaci kínálatot. Ennek eszköze lehet az időskori aktivitás ösztönzése, a nyugdíjkorhatár emelése, illetve a fizikai és mentális egészség, a munkaképesség megőrzése, emellett fontos az öngondoskodás kultúrájának elterjedése.

Kulcsszavak: nyugdíjrendszer, munkaerőpiac, demográfia, fenntarthatóság

JEL-kódok: H55, H75, J3, J11

DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2020_k_2_3Töltse le a teljes cikket!